Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z tańcem?

Rafał Karbowiak: Najmłodsi zawodnicy mają 5 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taneczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Rafał Karbowiak: Oczywiście, pewne predyspozycje mogą w późniejszym etapie dawać przewagę, jednak większość umiejętności można wypracować na zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taneczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Rafał Karbowiak: Dzieci, które potrafią się skoncentrować na zadanych celach, znacznie szybciej się rozwijają. Cierpliwość i konsekwencja oraz wytrwałe dążenie do wykonania ćwiczeń są bardzo pożądanymi cechami.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach tanecznych?

Rafał Karbowiak: W większości przypadków nie ma przeciwwskazań. Osoby w znacznym stopniu niedowidzące lub mające problemy z aparatem ruchu, nie będą miały tak szerokich możliwości takich jak osoby w pełni sprawne. Jest oczywiście taka dyscyplina jak taniec sportowy na wózkach, ale sekcje tego typu nie są prowadzone tak szerokim dostępne jak pozostałe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Rafał Karbowiak: Tak, powinny uczestniczyć w zawodach od najmłodszych lat. Nasi zawodnicy stawiają swoje pierwsze kroki na zawodach w wieku 5-6 lat. Oczywiście system rywalizacji jest tak przemyślany, aby wzmacniać młodych zawodników i zachęcać do dalszej rywalizacji sportowej. Dzieci w najmłodszych kategoriach nie maja procesu eliminacji do kolejnej rundy, jak również nie otrzymują np. 7 miejsca. W zależności od kategorii są to same pierwsze lub pierwsze i drugie miejsca. Z biegiem czasu oraz w miarę podnoszenia poziomu zawodników wyniki stają się co raz bliższe normalnej rywalizacji (eliminacje oraz miejsca w finale itp.)

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach tanecznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Rafał Karbowiak: Jest wiele ważnych jak nie kluczowych dla dalszego życia młodego człowieka cech, które kształtuje udział w zajęciach tanecznych: umiejętności społeczne, wytrwałość w osiąganiu zamierzonego celu, poczucie własnej wartości i unikalności, ponad przeciętna sprawności ruchowa, w tym koordynacja, wrażliwość muzyczna, poczucie estetyki, właściwa postawa , otwartość , umiejętność autoprezentacji i poddania się ocenie innych, poczucie przestrzeni i orientacja oraz wiele innych cech które przydają się w codziennym życiu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taniec sportowy jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Rafał Karbowiak: Każdy sport może być kontuzjogenny, o ile nie mamy do czynienia z jakimiś wrodzonymi wadami, które ujawniają się pod wpływem intensywnego ćwiczenia. Zakładając, że treningi prowadzone są przez trenerów, którzy wiedzą jak należy to robić, taniec sportowy jest jednym z bezpieczniejszych sportów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody tancerz?

Rafał Karbowiak: Najczęściej zdarzają się kontuzje stawu skokowego lub kolanowego, co związane jest z intensywnym treningiem. Często kontuzje te występują w okresie szybkiego dorastania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych tancerzy?

Rafał Karbowiak: Długość zajęć zależy od wieku oraz stopnia zaawansowania. Z naszych obserwacji wynika, iż najważniejszym aspektem jest częstotliwość zajęć a na drugim miejscu czas trwania. Najmłodsi zawodnicy w wieku 5-7 lat mają min. 2 razy w tygodniu po 45 minut. Grupa wiekowa 8-11 lat 2 lub 3 razy w tygodniu po 75 minut. Starsi zawodnicy min. 3 razy w tygodniu po 90 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego tancerza?

Rafał Karbowiak: Chłopiec: obuwie taneczne, top przylegający do ciała i spodnie treningowe, dziewczynka: obuwie taneczne, body, spódnica treningowa.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taneczne?

Rafał Karbowiak: Składka klubowa 5,00 zł/ m-c, opłata za zajęcia: od 120,00 do 200,00 zł/ m-c, strój treningowy: od 400,00 do 600,00 zł (od 2 roku nauki), licencje taneczna: od 0 do 30,00 zł/rok i koszty wyjazdów na zawody + opłaty startowe (w pierwszym roku max. 2 starty).

 

 

Nr telefonu kontaktowego: 508 58 46 46