O organizacji zajęć judo dla dzieci w Polsce opowiada nam p. Adam Maj - dyrektor sportowy Polskiego Związku Judo.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z judo?

Adam Maj: Zajęcia judo a dokładnie zajęcia sportowe z elementami judo (pady, trzymania) rozpoczynamy w wieku nawet 3-4 lat (przedszkola). Są to zajęcia głównie ogólnorozwojowe. Wiek rozpoczynania rywalizacji sportowej według regulaminu PZ Judo wynosi od 11 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Adam Maj: Charakter dyscypliny m.in. podział na kategorie wagowe, różnorodność technik, w tzw. parterze, stójce i ich kombinacje daję możliwość treningu z sukcesem każdemu bez względu na predyspozycje.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Adam Maj: Judo to droga do "doskonalenia samego siebie". Jest to dyscyplina sportowa, ale kierujemy się też dalekowschodnimi zasadami. Rytuał zbiórek, ukłonów, poszanowania partnera w treningu, przeciwnika na zawodach wiele uczy i pozwala na wspólne trenowanie dzieci o różnych temperamentach i osobowości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach judo?

Adam Maj: Na udział w rywalizacji sportowej trzeba posiadać zgodę przychodni sportowo lekarskiej czyli brak przeciwwskazań do uprawiania tej dyscypliny (zestaw badań).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Adam Maj: Tak, ale od 11 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach judo? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Adam Maj: Współpracy w grupie. Jedną z głównych zasad nam przyświecających jest ta, mówiąca, że trenując razem, pomagając sobie - doskonalimy nie tylko siebie, ale i pracujemy dla wspólnego dobra.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy judo jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Adam Maj: Kontuzje oczywiście się zdarzają, głównie w sporcie wyczynowym ale judo to przede wszystkim ogólna sprawność, która zmniejsza ryzyko odnoszenia kontuzji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody judoka?

Adam Maj: Judo wyczynowe to głównie kontuzje kolan.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych judoków?

Adam Maj: Wiek dzieci, to 2 razy w tygodniu, potem wraz z wiekiem wzrasta od juniora młodszego (3-4), juniora (5-6) i wiek seniora to 6-9 treningów tygodniowo. Poziom tzw. top, czyli zawodnicy przygotowujący się do startu w imprezach mistrzowskich to już po dwa treningi dziennie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego judoka?

Adam Maj: Na poziomie dzieci wystarczają podstawowe dresy, mogą być ubrania judo czyli tzw. judogi. Na poziomie młodzika już większość trenujących posiada judogi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego judoka?

Adam Maj: Oprócz judogi to podstawowy sprzęt do treningu ogólnorozwojowego - dres, koszulka, spodenki, obuwie sportowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia judo?

Adam Maj: Wielkość składek czy opłat miesięcznych jest zależna od rejonu Polski. Miesięczne opłaty z reguły są rzędu od 50,00 do 100,00 złotych za 2-3 zajęcia tygodniowo.