Zajęcia unihokeja w UKS Pancerni przedstawia dla nas pan Rafał Korczyński.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z unihokejem?

Rafał Korczyński: Od 10 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia unihokejowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Rafał Korczyński: Nie, jest to gra dla wszystkich dzieci.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia unihokejowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Rafał Korczyński: Systematyczność.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach unihokejowych?

Rafał Korczyński: Jak w każdych grach zespołowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Rafał Korczyński: Od 13 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach unihokejowych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Rafał Korczyński: Systematyczność, wytrwałość, umiejętność gry w zespole, szybkość i zwinność.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy unihokej jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Rafał Korczyński: Nie, jeśli jest nauczany metodycznie z zachowaniem przepisów gry.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody unihokeista?

Rafał Korczyński: Wszystkie dla gier zespołowych w hali, urazy oczu sporadycznie, trafienie piłeczką - dlatego zaleca się grę w specjalnych okularach z atestem IFF.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych unihokeistów?

Rafał Korczyński: 2-3 treningi w tygodniu dla 10 -13 latków.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego unihokeisty?

Rafał Korczyński: Halówki (buty halowe), spodenki, koszulka, getry, okulary unihokejowe zalecane dla posiadających okulary lub szkła kontaktowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego unihokeistę?

Rafał Korczyński: Kij do unihokeja o małej twardości (sztywności).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia unihokejowe?

Rafał Korczyński: Tylko kij i piłeczkę do unihokeja ok. 100,00 zł, pozostałe koszty jak do lekcji wf.