Kolejne spojrzenie na organizacyjną stronę zajęć rugby dla dzieci w Polsce, zaprezentowane przez p. Macieja Powała-Niedźwieckiego - prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Rugby, trenera klasy mistrzowskiej w rugby.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z rugby?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Najmłodsza kategoria wiekowa w rugby to mini żacy w wieku 9-11 lat, grający w bezkontaktową odmianę gry Rugby TAG.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia rugby powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Nie, wszystkie dzieci są mile widziane. Rugby to sport dla każdego - dla osób o bardzo zróżnicowanej budowie fizycznej i konstrukcji psychicznej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia rugby powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Nie ma takiej potrzeby. Każde dziecko w początkowej fazie będzie się znakomicie bawiło, jeżeli tylko ma potrzebę aktywności fizycznej i współdziałania w grupie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach rugby?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Stan zdrowia. Przewlekłe schorzenia, które eliminują z wysiłku fizycznego i udziału w zajęciach sportowych (np. lekcjach wychowania fizycznego).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Sport to rywalizacja, a rugby to gra zespołowa. Dziecko trenuje, żeby móc się sprawdzić z rówieśnikami z innych klubów, innej części kraju itd. W rugby jest rywalizacja już od najniższej kategorii wiekowej. Od rozsądku dorosłych osób zależy jaki cel takiej rywalizacji będzie postawiony przed dziećmi i jakie funkcje będzie miała do spełnienia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach rugby? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Współdziałanie w grupie, wszechstronny rozwój fizyczny, poszanowanie rywala, zasady fair play (bardzo ważne w rugby).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rugby jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Nie. Mieści się w średniej innych dyscyplin sportowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody rugbista?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Zależy co rozumiemy pod pojęciem „młody rugbista”? Dziecko zaczynającego od rugby TAG praktycznie na żadne - jest to gra bezkontaktowa. Starsze kategorie wiekowe zaczynają grać w rugby kontaktowe. Kontakt fizyczny może nieść ze sobą stłuczenia, skręcenia wynikającego z kontaktowego charakteru gry.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych rugbistów?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Dla dzieci w wieku 9-13 lat 2 razy w tygodniu jest wystarczającą częstotliwością. W starszych kategoriach powinno się dążyć do 3-5 treningów w tygodniu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego rugbisty?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Spodenki, koszulka, skarpetogetry, buty (treningowe: korkotrampki lub „lanki”, meczowe – korki, dla starszych kategorii wiekowych).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia rugby?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Składka członkowska, w zależności od klubu, najczęściej dodatkowo pokrywa obowiązkowe ubezpieczenie. Są to koszty średnio 10,00-20,00 złotych miesięcznie.