Jako pierwsza o zajęciach gimnastyki artystycznej opowiada nam p. Anna Rzyman - prezes UKS Carramba z Katowic.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z gimnastyką artystyczną?

Anna Rzyman: 3 lata, najmłodsza grupa 3-5 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Anna Rzyman: Tak, smukła sylwetka i predyspozycje gibkościowe. Jednak przy braku tych predyspozycji dziecko również może trenować i nabierać odpowiednich umiejętności w miarę trenowania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Anna Rzyman: Uczestnicząc w zajęciach dziecko nabywa odpowiednich predyspozycji psychicznych i społecznych. Nie są one wymagane przed zapisaniem dziecka na zajęcia. Jednak może się zdarzyć, że dziecko ze względu na swój charakter lub wczesny wiek, nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach gimnastycznych?

Anna Rzyman: Duża otyłość, poważne problemy ze wzrokiem, inne choroby, w których nie wskazany jest wysiłek fizyczny (należy się poradzić lekarza sportowego).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Anna Rzyman: Oczywiście, od jak najwcześniejszego wieku, jednak najpierw w formie zabawy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jestwartość dodanaudziału dziecka w zajęciach gimnastycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Anna Rzyman: Gimnastyka artystyczna rozwija wiele cech fizycznych oraz psychomotorycznych: koordynację i pamięć ruchową, dobrą adaptację organizmu do wysiłku, muzykalność, estetykę ruchu, smukłą sylwetkę, systematyczność w pracy, stanowczość i upór w dążeniu do celu, odporność psychiczną, umiejętność koncentracji i podzielność uwagi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy gimnastyka artystyczna jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Anna Rzyman: Każdy sport niesie ze sobą ryzyko powstania kontuzji. Zawsze może zdarzyć się jakiś wypadek na zajęciach. Jednak nie ma jakiegoś specjalnego ryzyka poważnej kontuzji, np. jak w gimnastyce sportowej (upadek z przyrządu), skoki narciarskie itp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody gimnastyk/gimnastyczka?

Anna Rzyman: Uderzenia, skręcenia, zwichnięcia, ale to zdarza się bardzo rzadko. Normalnym jest, że gimnastyczki odczuwają „zakwasy” w mięśniach, ale to nie jest żadna kontuzja.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych gimnastyków?

Anna Rzyman: Najmłodsza grupa 2-3 razy w tygodniu po 1,5-2 godziny. Starsze gimnastyczki 5-6 razy w tygodniu po 3-4 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego gimnastyka/gimnastyczki?

Anna Rzyman: Stroje zamawiane są u trenera i są jednolite dla wszystkich gimnastyczek lub podobne do siebie. Przeważnie są to czarne koszulki, spodenki, getry, kostiumy i białe skarpetki oraz „napalcówki”.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego gimnastyka/gimnastyczkę?

Anna Rzyman: Sprzęt zakupuje się najczęśniej za pośrednictwem trenera (ze względu na specyficzne wymagania co do właściwości sprzętu): skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia gimnastyczne?

Anna Rzyman:

  • 150 zł jednorazowa opłata wpisowa,

  • opłata miesięczna za udział w zajęciach 150-200 zł,

  • opłata za miesiące wakacyjne wolne od zajęć: 80 zł za lipiec i 80 zł za sierpień ( klub ponosi koszty pomimo, że zajęcia nie odbywają się: księgowość, wynagrodzenia trenerów i instruktorów- przysługuje im urlop zgodnie z zasadami prawa pracy)

  • zakup stroju, sprzętu, akcesoriów (200-600 zł – nie od razu cała suma)

  • wyjazdy na obozy sportowe 2 x w roku (ok. 1500,00 zł x 2)

  • pokrycie kosztów pobytu i przyjazdu trenerek ukraińskich na konsultacje szkoleniowe – kwota w zależności od ilości dzieci w grupie

  • wyjazdy na zawody – w zależności od wymagań organizatorów zawodów

 

Nr tel. do Pani trener: 665-427-778.

 

Foto: udostępnione ze źródeł UKS Carramba (na zdjęciu: Laura Emurla).