Organizacja zajęć Taekwon-do dla dzieci na przykładzie MKS "Lewart" AGS w Lubartowie przedstawia p. Jerzy Jedut (VII Dan), wice-prezes ds. szkoleniowych Polskiego Związku Taekown-do.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z taekwon-do?

Jerzy Jedut: Taekwon-do w odpowiednio zmodyfikowanej formie jest atrakcyjne i zdecydowanie wspomaga rozwój psychofizyczny dzieci już w wieku przedszkolnym. W klubie, który reprezentuję z powodzeniem funkcjonuje nowatorski i profesjonalny program dla dzieci w wieku 4-6 lat, który nosi nazwę „TKD Tigers”.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jerzy Jedut: Oczywiście predyspozycje fizyczne zawsze będą pomagać w procesie uczenia się, ale ich brak absolutnie nie powinien zamykać szansy uczestnictwa w zajęciach. Wprost przeciwnie. Właśnie te dzieci pozbawione predyspozycji najczęściej potrzebują zajęć jeszcze bardziej, niż te z predyspozycjami.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jerzy Jedut: Podobnie jest z predyspozycjami psychicznymi, czy społecznymi. Często mają one pozytywny wpływ na proces uczenia się, ale – jak wyżej – dzieci ich pozbawione częstokroć potrzebują zajęć jeszcze bardziej, niż te obdarzone predyspozycjami.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach taekwon-do?

Jerzy Jedut: Jeśli dziecko nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w innych zajęciach ruchowych, to może także uczestniczyć w nie-sportowych formach treningu Taekwon-do. Uczestnictwo w treningach specjalistycznych obwarowane jest zgodą lekarza sportowego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jerzy Jedut: Według mnie dzieci poniżej 12 roku życia powinny uczestniczyć w uproszczonej rywalizacji sportowej, ale jedynie na poziomie klubowym, bądź środowiskowym. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawdziwym współzawodnictwem sportowym mogą być objęte dzieci nie młodsze, niż 12 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach taekwon-do? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jerzy Jedut: Zysk dzieci uczestniczących w zajęciach Taekwon-do jest nie do przecenienia. Poza zrównoważonym rozwojem fizycznym, wszechstronnym usprawnieniem, kompleksowym kształtowaniem motoryki oraz pewnymi prostymi umiejętnościami samoobrony dzieci uczą się także grzeczności, uczciwości, dyscypliny, odpowiedzialności, wytrwałości, samokontroli, odwagi. Taekwon-do pomaga także dzieciom w nawiązywaniu właściwych relacji w grupie i ogólnie bardzo podnosi ich wiarę w siebie i samoocenę.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taekwon-do jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jerzy Jedut: Długoletnie obserwacje wykazują, że nawet profesjonalne Taekwon-do tzn. kontaktowe, takie na najwyższym sportowym poziomie jest zdecydowanie mniej urazowe, niż np. piłka nożna. Taekwon-do dla dzieci w zasadzie jest wolne od zagrożenia kontuzjami.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept taekwon-do?

Jerzy Jedut: Dzięki profesjonalnie przygotowanym i licencjonowanym instruktorom Polskiego Związku TKD oraz dyscyplinie, która jest ważnym elementem treningu, kontuzje praktycznie się nie zdarzają.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów taekwon-do?

Jerzy Jedut: Dla dzieci w wieku 4-6 lat: 1 raz tygodniowo – 45 minut; dla dzieci 7-10 lat: 2 razy w tygodniu – 60 minut; dla dzieci 11-12 lat zajęcia mogą trwać 75-90 min, 2-3 razy w tygodniu. Starsza młodzież trenuje 3-5 razy w tygodniu po 90 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta taekwon-do?

Jerzy Jedut: Ubranie to zwykły strój, jak na w-f. Ci, którzy nabiorą pewności, że przygoda z Taekwon-do jest na dłużej powinni zakupić strój treningowy tzw. "dobok”. Obuwie nie jest konieczne, ponieważ ćwiczy się zawsze na bosaka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta taekwon-do?

Jerzy Jedut: Z reguły potrzebny na tym etapie sprzęt sportowy zapewniają kluby, zatem tego typu zakupy nie są konieczne. Dopiero po ukończeniu 12 roku życia rodzice powinni zakupić swoim pociechom komplet osobistego sprzętu ochronnego do zajęć sportowych, tych bardziej specjalistycznych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taekwon-do?

Jerzy Jedut: Opłaty zależą od regionu, miejsca, gdzie klub ma swoja siedzibę. Średnio są to kwoty około 80,00 złotych, ale bywa także, że sporadycznie w dużych miastach sięgają nawet 150,00 zł.