Organizacyjne zagadnienia organizacji zajęć szermierczych dla dzieci w Integracyjnym Klubie Sportowym "Leszno" przedstawia nam p. Sławomir Mocek,  polski szermierz-florecista, drużynowy mistrz świata i drużynowy mistrz Europy, dwukrotny uczestnik letnich igrzysk olimpijskich.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z szermierką?

Sławomir Mocek: 7-10 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Sławomir Mocek: Szybkość, odwaga, przebojowość.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Sławomir Mocek: Cierpliwość, wytrzymałość, zaangażowanie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach szermierki ?

Sławomir Mocek: Nie, nie ma.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Sławomir Mocek: Tak, w związku z powyższym w szermierce są różne kategorie wiekowe: skrzat, zuch,dzieci, młodzik.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach szermierki ? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Sławomir Mocek: Systematyczność, praca w zespole, zwiększenie koncentracji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy szermierka jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Sławomir Mocek: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody szermierz?

Sławomir Mocek: Przeciążenia stawów, ale w okresie dojrzewania to naturalne objawy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych szermierzy?

Sławomir Mocek: 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego szermierza?

Sławomir Mocek: Zwykły strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia szermierki?

Sławomir Mocek: 50,00 złotych miesięcznie + koszty wyjazdów na zawody.