Zajęcia piłkarskie w KS Forza Wrocław przedstawia dla nas dyrektor sportowy klubu - Grzegorz Pieczarka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z piłką nożną?

Grzegorz Pieczarka: Przygodę dziecka z piłką nożną w naszym klubie można rozpocząć od 4 roku życia. Są to formy gier i zabaw ruchowych z piłką, ale ubrane w ramy czasowe, miejsce i sprzęt odpowiadający zajęciom z piłki nożnej. Najstarsza grupa wiekowa to zawodnicy 16 letni odbywający regularne treningi piłkarskie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Grzegorz Pieczarka: Przy zapisie dziecka na zajęcia z piłki nożnej predyspozycje fizyczne nie są istotne, szczególnie jeśli mówimy o dzieciach. Dla każdego dziecka znajdujemy odpowiednią grupę treningową, w której może rozwijać swoje zdolności i umiejętności, a przede wszystkim dobrze się bawić.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Grzegorz Pieczarka: Zajęcia piłkarskie dla dzieci to miejsce i czas gdzie bardzo mocno koncentrujemy się na aspektach wychowawczych. Każde dziecko jest inne i dysponuje odmiennym zestawem predyspozycji psychicznych i społecznych. Znakomicie jest jeśli chłopiec czy dziewczynka słuchają poleceń i nie mają problemów z przebywaniem w grupie, natomiast dla dzieci, które mają z tym problem jest to również świetna okazja, aby poprzez zajęcia ruchowe i sport jakim jest piłka nożna nabywać odpowiednich predyspozycji i nawyków.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach piłki nożnej?

Grzegorz Pieczarka: Jedynymi przeciwskazaniami do udziału w zajęciach z piłki nożnej są przeciwskazania lekarskie. Decyzja specjalisty odnośnie zakazu gry w piłkę nożną czy uprawiania sportu jest decyzją z którą nie polemizujemy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Grzegorz Pieczarka: Zawody, a tym samym rywalizacja sportowa jest jak najbardziej konieczna, natomiast ważny jest sposób w jaki do niej podchodzimy. Wraz z rozwojem zawodnika większy nacisk kładziemy na rywalizację, natomiast najważniejsze jest wychowanie następnie trenowanie, a dopiero później rywalizacja i tej kolejności nie należy odwracać. W naszym klubie rywalizację rozpoczynamy już od 5 roku życia. Przybiera ona formę mini turniejów, w których chłopcy i dziewczęta mogą się poznać i rozegrać kilka spotkań. Nie wyłaniamy natomiast zwycięzców, a tym samym nie pokazujemy przegranych. Sam udział w takim wydarzeniu jest już bardzo emocjonalny. Wraz z wiekiem staramy się, aby presja była większa, przygotowując zawodników do prawdziwej rywalizacji sportowej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach piłki nożnej? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Grzegorz Pieczarka: Wartości dodanych jest wiele. Dziecko uczy się współdziałania w grupie, wzmacniając więzi społeczne. Uczy się wartości wynikających z wygrywania, ale również uczy się znosić porażkę. Wartość ruchu na świeżym powietrzu jest nie do przecenienia. Oczywiście dziecko uczy się przestrzegania zasad, jakie panują na treningu, szacunku do trenera, sędziego, rodziców (kibiców) oraz do przeciwnika.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy piłka nożna jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Grzegorz Pieczarka: Patrząc przez pryzmat doświadczenia, nie ma się co obawiać o kontuzje. Oczywiście one się zdarzają, natomiast poważne uszkodzenia ciała są statystycznym ułamkiem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody piłkarz?

Grzegorz Pieczarka: Młody piłkarz narażony jest na drobne urazy takie jak obtarcia, stłuczenia czy zdecydowanie rzadziej skręcenia bądź złamania. Wg mnie najważniejszym zagrożeniem jest zbytnia eksploatacja młodego zawodnika (szczególnie utalentowanego), który oprócz treningów jest reprezentantem szkoły niemal we wszystkich dyscyplinach (jest sprawny, szybki itd.), chodzi najczęściej do klasy sportowej, gdzie ilość lekcji wychowania fizycznego jest zwiększona, a dodatkowo rodzice zapisują go na zajęcia z innych dyscyplin sportowych. Nierozsądne podejście rodziców i trenerów może spowodować zbytnią eksploatację, a tym samym poważniejsze konsekwencje zdrowotne w przyszłości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych piłkarzy?

Grzegorz Pieczarka: Wszystko jest bardzo uzależnione od wieku, poziomu zaawansowania, możliwości regeneracji itp. Według mnie optymalna liczba zajęć piłkarskich dla dzieci to trzy jednostki w tygodniu (w zależności od wieku od 45 do 90 minut) oraz występ na meczu bądź turnieju podczas weekendu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego piłkarza?

Grzegorz Pieczarka: Młody piłkarz powinien być przygotowany na warunki atmosferyczne panujące w dzień treningu. Powinien posiadać obuwie piłkarskie, getry, ochraniacze na golenie, spodenki bądź spodnie dresowe, koszulkę bądź bluzę oraz w chłodniejsze dni czapkę i rękawiczki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego piłkarza?

Grzegorz Pieczarka: Obuwie piłkarskie oraz ochraniacze.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia piłki nożnej?

Grzegorz Pieczarka: Na podstawie kosztów, jakie musi ponieść rodzic w naszym klubie to miesięczna składka członkowska w kwocie 120,00 złotych i strój klubowy – 120,00 złotych. Kolejne koszty, takie jak zakup dodatkowego dresu bądź obuwia sportowego, leżą po stronie rodzica, ale nie jest wymogiem.

 

 

Nr telefonu kontaktowego: 606824777.