O zajęciach baseballowych dla dzieci opowiada nam tym razem pan Jacek Baumgart - założyciel oraz trener Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dęby Osielsko".

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z baseballem?

Jacek Baumgart: 6-9 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia baseballowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jacek Baumgart: Dobre chęci!

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia baseballowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jacek Baumgart: Jak w każdej dyscyplinie zespołowej: umiejętność współpracy w zespole, lojalność, odpowiedzialność za grupę („jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”), poczucie swojej roli w grupie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach baseballa?

Jacek Baumgart: Egoizm!

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jacek Baumgart: Jeśli trenują, to muszą gdzieś sprawdzać swoje umiejętności. Od samego początku młody sportowiec musi zrozumieć, czym jest zwycięstwo i czym porażka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach baseballowych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jacek Baumgart: Cierpliwości, pokory, systematyczności, punktualności, wytrwałości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy baseball jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jacek Baumgart: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody baseballista?

Jacek Baumgart: Najczęściej to uderzenia piłką, w trakcie szkolenia. Z tego względu używa się odpowiedniego sprzętu dla zminimalizowania zagrożenia (różnego rodzaju ochraniacze, miękkie piłki).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych baseballistów?

Jacek Baumgart: Przedział wiekowy: 6-9 lat 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, przedział wiekowy: 10-12 lat 3 razy w tygodniu po 2 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego baseballisty?

Jacek Baumgart: Może to być tradycyjny, uniwersalny strój sportowy uzupełniony bardzo ważną czapką bejsbolową.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego baseballistę?

Jacek Baumgart: Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie własnej rękawicy bejsbolowej. Z uwagi na cenę sprzętu, proponujemy zakup po czasie próbnym, kiedy adept zdecyduje się na kontynuowanie „kariery”. Do tego czasu korzysta ze sprzętu klubowego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia baseballowe?

Jacek Baumgart: Ok. 50,00-60,00 złotych miesięcznie, choć jest to uzależnione od liczby startów.