Odpowiedzi udziela p. Artur Hucał - II trener kadry województwa dolnośląskiego, trener Juniorów Młodszych MKS Zagłębie Lubin.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z piłką ręczną?

Artur Hucał: Osobiście uważam, że przygodę z piłką ręczną w formie zabawowej można rozpocząć już w wieku 5-6 lat. W moim klubie prowadzone są zajęcia z dziećmi 7-9 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Artur Hucał: Absolutnie NIE. Początkowe zajęcia mają za zadanie zainteresowanie piłką ręczną i w dalszej kolejności stworzenie fundamentu sprawnościowego oraz wykształcenie pożądanego poziomu cech wolicjonalnych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Artur Hucał: Obowiązkowość.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach piłki ręcznej?

Artur Hucał: Nie ma. W indywidualnych przypadkach orzeka o tym lekarz.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Artur Hucał: Oczywiście, ale rywalizacja nie powinna być priorytetem a jedynie środkiem do celu jakim jest harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny małego piłkarza ręcznego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach piłki ręcznej? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Artur Hucał: Jest tego sporo:

-harmonijny rozwój fizyczny organizmu wynikający z aktywności ruchowej

-wdrażanie do samodyscypliny

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

-rozwijanie koncentracji i podzielności uwagi

-kształtowanie woli

-kształtowanie odporności psychicznej

-rozwijanie myślenia taktycznego

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy piłka ręczna jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Artur Hucał: W początkowym etapie nie, ale wraz z wiekiem zawodnika ten współczynnik wzrasta ze względu na kontaktowy, a nawet powiedziałbym kolizyjny charakter piłki ręcznej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody piłkarz ręczny?

Artur Hucał: Stawów. W szczególności: skokowych, kolanowych, barkowych, palców.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych piłkarzy?

Artur Hucał: 3-4 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego piłkarza ręcznego?

Artur Hucał: Koszulka, spodenki, odpowiednie obuwie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego piłkarza ręcznego?

Artur Hucał: Ewentualnie – nakolanniki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia piłki ręcznej?

Artur Hucał: Ok. 1000 zł rocznie (ubezpieczenie, składka, obóz letni).