Zajęcia lekkoatletyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Olsztynie przedstawia pani Joanna Wiśniewska - trener klas I-III.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z lekkoatletyką?

Joanna Wiśniewska: Dzieci w mojej grupie są w wieku wczesnoszkolnym, czyli od 6 do 9 lat (klasy I-III).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia lekkoatletyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Joanna Wiśniewska: Jak sama nazwa (Lekkoatletyka dla każdego!) wskazuje - dla grupy dzieci z klas I-III nie ma żadnych ograniczeń odnośnie predyspozycji fizycznych. Są to lekkoatletyczne zajęcia ruchowe, zbliżone do zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w szkole. Dzieci w formie zabawy zaczynają swoją przygodę z lekką atletyką.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia lekkoatletyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Joanna Wiśniewska: Dziecko musi się czuć przede wszystkim komfortowo na zajęciach, a udział w tych zajęciach powinien być całkowicie dobrowolny. Nadmierny nacisk i wywierana presja mogą prowadzić do braku postępu, gorszych wyników oraz blokady psychicznej, przez którą dziecko całkowicie zrazi się do sportu. Ważne są: cierpliwość, umiejętność wspólnej zabawy oraz respektowanie zasad panujących na zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach lekkoatletycznych?

Joanna Wiśniewska: Jedynymi przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach lekkoatletycznych są te, które wydaje lekarz.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Joanna Wiśniewska: Rywalizacja nie jest zła sama w sobie. Daje możliwość poznania samego siebie i uważam, że trzeba to pokazywać dzieciom od najmłodszych lat. Należy uświadamiać dziecku, że ważne jest to, że zdecydowało się stanąć do rywalizacji (to już jest jego sukces), a sama rywalizacja to kwestia drugorzędna. Dzieci na zajęciach uczą się zasad “fair play”. Nie pozwalają one na nieuczciwa grę i pokazują dziecku, jak czerpać radość z rywalizacji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach lekkoatletycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Joanna Wiśniewska: Umiejętność przegrywania (przecież życiu codziennym nie wygrywa się cały czas), nabiera pewności siebie, ma szacunek do przeciwników, zwiększa się poziom motywacji, dziecko uczy się cierpliwości, wytrwałości, zaradności oraz uodparnia się na stres.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy lekkoatletyka jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Joanna Wiśniewska: Lekkoatletyka jest podstawą do uprawiania każdego sportu. Jednak występuje znacznie mniejsze ryzyko nabawienia się kontuzji, niż np.: w szkółce piłkarskiej. Zajęcia dla najmłodszych są (sprzęt, jak i proponowane ćwiczenia) są dostosowane do wieku i możliwości motorycznych dziecka, a trener bacznie czuwa nad bezpieczeństwem podczas zajęć.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody lekkoatleta?

Joanna Wiśniewska: Najczęstszymi urazami są razy stawu skokowego. W wieku wczesnoszkolnym występuje ich bardzo mało, ze względu na to, iż treningi odbywają się w formie zabaw lekkoatletycznych. Trzeba zauważyć, że nie jest to trening skoncentrowany na jednej, konkretnej dyscyplinie, który jest zdecydowanie bardziej kontuzjogenny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych lekkoatletów?

Joanna Wiśniewska: Raz w tygodniu przez 90 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego lekkoatlety?

Joanna Wiśniewska: Koszulka na krótki rękaw, spodenki lub leginsy (u dziewczynek), no i przede wszystkim sportowe obuwie (które nie ślizga się na podłodze).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego lekkoatletę?

Joanna Wiśniewska: Trenerzy są zaopatrzeni w sprzęt sportowy. Dziecko ma ze sobą przynieść jedynie dobry humor i uśmiech na twarzy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia lekkoatletyczne?

Joanna Wiśniewska: W ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!” zajęcia dla dzieci organizowane są całkowicie bezpłatnie.

 

 

Nr telefonu kontaktowego: p. Wiesław Czerniakowski (koordynator wojewódzki) 502-035-298.