Odpowiedzi na pytania dot. organizacyjnych zagadanień zajęć aikido dla dzieci udziela nam p. Marek Pietrasik z Centralnego Dojo Aikido Aikikai-Łódź

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z aikido?

Marek Pietrasik: Dzieci od 4 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia aikido powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Marek Pietrasik: Nie ma dodatkowych przeciwwskazań ani wymagań.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia aikido powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Marek Pietrasik: Tutaj też nie ma dodatkowych przeciwwskazań ani wymagań.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Marek Pietrasik: Tak, przy zdrowym, zabawowym podejściu do tematu i akceptacji ze strony dziecka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach aikido? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Marek Pietrasik: Polepszenie: ogólnej sprawności fizycznej, gibkości, szybkości, koordynacji ruchowej, umiejętności pracy w grupie, samodzielności, samodyscypliny, pewności siebie, samooceny. Zajęcia prowadzone w formie gier i zabaw ruchowych wnoszą też dużo radości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy aikido jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Marek Pietrasik: Przy właściwie prowadzonych zajęciach absolutnie nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept aikido?

Marek Pietrasik: Wszystkie rodzaje kontuzji, których może doświadczyć podczas normalnego funkcjonowania w szkole (np. na zajęciach WF-u i na przerwach) na podwórku i w domu. Aikido nie wnosi sobą żadnych dodatkowych zagrożeń.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów aikido?

Marek Pietrasik: Dwa do trzech razy w tygodniu po 60 min.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta aikido?

Marek Pietrasik: Zwykły strój sportowy na początku, a z czasem kimono (podobnie jak w judo czy karate).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta aikido?

Marek Pietrasik: Tutaj nie ma żadnych wymagań.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia aikido?

Marek Pietrasik: Opłata miesięczna ok. 80,00 złotych.

 

 

Nr telefonu kontaktowego do p. Marka: 602-378-948.