Twoje dziecko rozpoczyna ścieżkę zawodniczą w wybranej dyscyplinie?

- upewnij się, że zawody, w których bierze udział organizowane są i nadzorowane przez stosowny Polski Związek Sportowy, który ma wyłączne prawo do:

 

  1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

  2. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek;

  3. powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

  4. reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

 

Polskie Związki Sportowe podlegają nadzorowi ministra ds. kultury fizycznej – w Polsce w chwili obecnej Ministrowi Sportu i Turystyki, który prowadzi ich szczegółowy wykaz publikowany na ministerialnej stronie internetowej oraz załącznikach do niniejszego artykułu.

 

Źródło: Ustawa o Sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857) oraz Komunikat Ministra Sportu i Turystki z dn. 05 marca 2013 r.