Jako pierwszy zajęcia biegu na orientację dla dzieci przedstawia nam pan Przemysław Patejko z Klubu Sportowego "Spójnia - Warszawa" - trener grup najmłodszych oraz grup juniorów i seniorów.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z orientacją sportową?

Przemysław Patejko: Najmłodsi mają 8 lat. Zajęcia prowadzimy z klasą II, IV i VI (akurat taki układ mamy ze szkołą, w której prowadzimy zajęcia).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia orientacji sportowej powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Przemysław Patejko: Nie ma żadnych szczególnych wymogów.

Początkowy okres pracy z dzieckiem to nauka posługiwania się mapą i nauka samodzielnego odnajdywania się na mapie.

Dzieci mogą spacerować lub biegać. Doświadczenie pokazuje, że nawet dzieci początkowo niechętne bieganiu, w trakcie zajęć przekonują się i zaczynają przygodę z większą aktywnością fizyczną.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia orientacji sportowej powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Przemysław Patejko: Orientacja sportowa to sport, który uczy samodzielności.

Zapewne cierpliwość byłaby wskazana w początkowym okresie nauki, jednak wiemy, że trzeba wiele ciekawych zadań, aby przez cały czas zainteresować je zajęciami. Zazwyczaj to mali „rozbójnicy” mają również większą łatwość w opanowaniu nawigacji i poruszania się z mapą.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach orientacji sportowej?

Przemysław Patejko: Nie ma.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Przemysław Patejko: Zgodnie z przepisami do 10 roku życia nie ma oficjalnej rywalizacji.

Dzieci, które poruszają się z opiekunem lub w grupie zawsze są sklasyfikowane, ale nie są przyznawane miejsca.

Jak najbardziej dzieci od najmłodszych lat mogą brać udział w zawodach, co buduje pewność siebie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Podczas każdych zawodów w orientacji sportowej jest specjalnie przygotowana trasa dla najmłodszych, początkujących adeptów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach orientacji sportowej? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Przemysław Patejko: Samodzielność podejmowania decyzji, umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji, wytrwałość w realizacji i dążeniu do celu, umiejętność nawigacji i posługiwania się mapą.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy orientacja sportowa jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Przemysław Patejko: Nie, nie ma bezpośredniego kontaktu z rywalem. Zawody, zajęcia, trasy dla najmłodszych zawsze odbywają się na ścieżkach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów orientacji sportowej?

Przemysław Patejko: Dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć od 45 do 60 minut.

Poza zajęciami dziecko może/powinno poświęcić przynajmniej jeden dodatkowy dzień (ok. 30 minut) na naukę mapy i symboli.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta orientacji sportowej?

Przemysław Patejko: Zwykły strój, w którym najczęściej jest na lekcjach wychowania fizycznego. W okresie wiosennym/jesiennym kiedy jest jeszcze za zimno na krótki rękaw i spodenki, wystarczy zwykły dres i zwykłe buty sportowe.

Nie ma konieczności posiadania żadnego specjalistycznego sprzętu w początkowym okresie przygody z mapą.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta orientacji sportowej?

Przemysław Patejko: Jeżeli dziecko zdecyduje się na częstszy udział w zawodach, warto kupić własny chip elektroniczny, który służy do potwierdzania obecności na punktach kontrolnych oraz pomiaru czasu.

W orientacji sportowej zdecydowana większość zawodów odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu i z wykorzystaniem chipów wielokrotnego użytku.

Koszt najprostszego chip’a dedykowanego najmłodszym uczestnikom to 60,00 złotych.

Zawsze istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora takiego chipa na dane zawody/trening.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia orientacji sportowej?

Przemysław Patejko: Składka miesięczna to wydatek rzędu 40,00-50,00zł.

Ewentualne koszty dodatkowe to dojazd na zawody, które rozgrywane są na terenie Warszawy, ale i w lasach wokół Warszawy.

 

Nr telefonu kontaktowego: (22) 839 59 89.