Na pytania dot. organizacji zajęć z zakresu łyżwiarstwa figurowego opowiada nam p. Mariola Bertram z UKŁ SP nr 46 w Łodzi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z łyżwiarstwem figurowym?

Mariola Bertram: W Uczniowskim Klubie Łyżwiarskim UKŁ SP 46 można rozpocząć naukę jazdy na lodzie już od 4-5 roku życia. Klub działa przy SP46 dzieci uczą się łyżwiarstwa figurowego w klasach sportowych od klasy 0.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łyżwiarstwa figurowego powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Mariola Bertram: Każde dziecko może uczyć się jazdy figurowej na lodzie. Dużo radości z trenowania będą miały szczególnie dzieci, które są energiczne, gibkie, zwinne, skoczne i umuzykalnione (posiadające poczucie rytmu).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łyżwiarstwa figurowego powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Mariola Bertram: Dzieci nie muszą mieć specjalnych predyspozycji psychicznych ani społecznych, te ukształtują się podczas aktywnego uczestniczenia w treningach i imprezach sportowych oraz wyjazdach na zawody.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach łyżwiarstwa figurowego?

Mariola Bertram: Każde dziecko musi przejść badania lekarskie, jeżeli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań zdrowotnych, może rozpocząć treningi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jestwartość dodanaudziału dziecka w zajęciach łyżwiarstwa figurowego? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Mariola Bertram: Uprawianie łyżwiarstwa figurowego kształtuje pozytywnie osobowość dziecka. Wyrabiają się takie cechy jak: samodzielność, koleżeńskość, empatia, poczucie przynależności do grupy, opiekuńczość, umiejętność współdziałania w grupie, odpowiedzialność za siebie i innych, poczucie własnej wartości, pewności siebie. Wyrabia również umiejętność właściwego przeżywania sukcesów i porażek oraz zdrowej rywalizacji sportowej. Sport ten uczy aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu oraz właściwego sposobu odżywiania się. Takie cechy i umiejętności kształtują charakter dziecka i młodego człowieka pozytywnie wpływając na jego dalsze życie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy łyżwiarstwo figurowe jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Mariola Bertram: Nie bardziej niż inne dyscypliny sportu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept łyżwiarstwa figurowego?

Mariola Bertram: Głównie na trochę siniaków. Do rzadkości należą zwichnięcia czy złamania podczas treningów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów w ramach nauki łyżwiarstwa figurowego?

Mariola Bertram: Na początku w naszym klubie dzieci trenują codziennie. Trening trwa 45minut. Dla zawodników przygotowujących się do zawodów prowadzone są dodatkowe treningi – dodatkowo 2-3 razy w tyg. również po 45 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego łyżwiarza?

Mariola Bertram: Ciepłe skarpetki, spodnie i bluza dresowa niekrepujące ruchów dziecka, rękawiczki i czapka lub nauszniki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć dziecko przed rozpoczęciem nauki łyżwiarstwa figurowego?

Mariola Bertram: Bardzo ważne są dobre buty z łyżwami kupowane pod okiem trenerów. Nie kupujemy sprzętu samodzielnie!

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia łyżwiarstwa figurowego?

Mariola Bertram: Koszt miesięczny składki członkowskiej w UKŁ SP 46 to 35,00-40,00 złotych. Natomiast koszt butów z łyżwami – ok. 350,00 złotych.