Zajęcia łyżwiarstwa szybkiego dla dzieci i młodzieży przedstawia nam pani Ewa Białkowska - szef wyszkolenia w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z łyżwiarstwem szybkim?

Ewa Białkowska: 8-12 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łyżwiarstwa szybkiego powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Ewa Białkowska: Pod uwagę należy wziąć ogólną sprawność fizyczną, dobry stan zdrowia i zaangażowanie dziecka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łyżwiarstwa szybkiego powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Ewa Białkowska: Umiejętność współpracy w zespole - właściwe relacje między rówieśnikami, chęć dążenia do wytyczonych przez trenera celi.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach łyżwiarstwa szybkiego?

Ewa Białkowska: Płaskostopie i szpotawość kolan.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach łyżwiarstwa szybkiego? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Ewa Białkowska: Uprwjając sport młodzi adepci kształtują cechy charakteru: wytrzymałość psychiczną i fizyczną, wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność podejmowania decyzji w nietypowych sytuacjach itp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy łyżwiarstwo szybkiego jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Ewa Białkowska: Łyżwiarstwo szybkie jest sportem o niewielkim stopniu ryzyka na kontuzje i urazy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept łyżwiarstwa szybkiego?

Ewa Białkowska: Ewentualne drobne stłuczenia, przy braku zabezpieczenia w odpowiedni sprzęt.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów w ramach nauki łyżwiarstwa szybkiego?

Ewa Białkowska: 3 razy tygodniowo po 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego łyżwiarza?

Ewa Białkowska: Ciepła odzież sportowa (bielizna termoaktywna, dresy sportowe, czapka, rękawiczki).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć dziecko przed rozpoczęciem nauki łyżwiarstwa szybkiego?

Ewa Białkowska: Łyżwy do jazdy figurowej lub do hokeja. Adepci, którzy opanują dobrze podstawy jazdy na łyżwach otrzymaują sprzęt specjalistyczny do jazdy szybkiej (panczeny).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia łyżwiarstwa szybkiego?

Ewa Białkowska: Opłata członkowska (miesiączna) – 50,00 zł, partycypowanie w kosztach udziału dzieci w zawodach i obozach sportowych (w zależności od specyfiki wspomnianych zadań koszta mogą wachać się od 100,00zł do 600,00 - 800,00 zł).