Szczegóły organizacyjne zajęć siatkarskich dla dzieci w UKS Warmiss Volley w Olsztynie, przedstawia nam p. Jan Pietrusewicz.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z siatkówką?

Jan Pietrusewicz: Od początku 4 klasy szkoły podstawowej, a w niektórych przypadkach wcześniej. Najmłodsza nasza grupa to rocznik 2002.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia siatkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jan Pietrusewicz: Ogólne przygotowanie motoryczne oraz wzrost.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia siatkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jan Pietrusewicz: Jak każda gra zespołowa wymaga umiejętności współpracy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach siatkówki?

Jan Pietrusewicz: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jan Pietrusewicz: Tak, od 4 klasy szkoły podstawowej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach siatkarskich? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jan Pietrusewicz: Odpowiedzialności, zdyscyplinowania, umiejętności współpracy z innymi, odporność na stres, pewności swoich umiejętności, poczucia wartości itp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy siatkówka jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jan Pietrusewicz: Na poziomie wyczynowym każdy sport jest kontuzjogenny. Na poziomie rozgrywek młodzieżowych wszystko zależy od trenera i wymagań do niego skierowanych. Zwykle przy presji na wynik zdarza się więcej kontuzji. W porównaniu do innych dyscyplin siatkówka nie jest sportem kontuzjogennym.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody siatkarz?

Jan Pietrusewicz: Uraz stawu skokowego, wybicie, złamanie palca.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych siatkarzy?

Jan Pietrusewicz: 3 x tygodniowo po 1,5 godziny dla grup do juniorki (juniora) młodszej. Powyżej tego wieku do 5 treningów tygodniowo.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego siatkarza?

Jan Pietrusewicz: Buty odpowiednie na salę gimnastyczną, spodenki, koszulkę sportową oraz nakolanniki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego siatkarza?

Jan Pietrusewicz: Buty odpowiednie na salę gimnastyczną, spodenki, koszulkę sportową.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia siatkówki?

Jan Pietrusewicz: Wysokość składki i innych opłat jest bardzo zróżnicowana. Może to być 500,00 zł rocznie (w klubie) lub 2500,00 rocznie (w szkółce). Kluby nie są nastawione na zysk a szkółki siatkarskie utrzymują się tylko z wpłat. Najlepiej sprawdzić statut organizacji zajmującej się szkoleniem.