Odpowiedzi w zakresie szkolenia piłki ręcznej chłopców udziela nam pan Ryszard Wójcik reprezentujący MKS MOS Wrocław.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z piłką ręczną?

Ryszard Wójcik: Chłopcy rozpoczynają zajęcia od 4 klasy szkoły podstawowej i mogą je kontynuować do 19 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Ryszard Wójcik: Chęć do uprawiania tej dyscypliny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Ryszard Wójcik: Systematyczność.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach piłki ręcznej?

Ryszard Wójcik: Nie ma. Wymagania takie same jak do lekcji wychowania fizycznego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Ryszard Wójcik: Uważam, że tak ale pod okiem doświadczonych trenerów i w ściśle określonych warunkach – regułach szczegółowo omówionych z dzieckiem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach piłki ręcznej? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Ryszard Wójcik: Odpowiedzialność, umiejętność odnalezienia się w grupie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy piłka ręczna jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Ryszard Wójcik: Nie. Ryzyko kontuzji jest takie samo jak w innych grach zespołowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych piłkarzy?

Ryszard Wójcik: Od 2 do 3 tygodniowo.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego piłkarza ręcznego?

Ryszard Wójcik: Odpowiednie buty na zajęcia w hali sportowej, koszulka, spodenki, skarpetki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego piłkarza ręcznego?

Ryszard Wójcik: Tylko w strój, sprzęt zapewnia klub lub szkoła.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia piłki ręcznej?

Ryszard Wójcik: Składka miesięczna 5 złotych + odpłatne obozy sportowe.