Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z szachami?

Adam Krawiec: W naszym klubie najmłodszy zawodnik nie ma jeszcze 5-ciu lat.  Aktualnie największą liczbę uczestników stanowi przedział wiekowy 8-10 lat, sporo jest także 11-sto i 12-stolatków, dalej następuje zauważalny spadek.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szachowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Adam Krawiec: Predyspozycje fizyczne nie mają większego znaczenia, choć jakaś znacząca wada wzroku może być utrudnieniem w skupieniu się nad ćwiczeniami.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szachowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Adam Krawiec: Zdecydowanie nie. To właśnie zajęcia szachowe kształtują predyspozycje psychiczne, uczą cierpliwości, uczą przyjmowania porażek, odpowiedzialności za własne decyzje, nabierania pewności siebie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach szachowych?

Adam Krawiec: Nie, przynajmniej w mojej ocenie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Adam Krawiec: Od 6 (niektórzy nawet od 5) lat w górę, stopniowo zwiększając rangę i poziom rozgrywek. Odnośnie tych młodszych, trzeba być pewnym dziecięcej psychiki i to jest decyzja indywidualna. Jeżeli już, to na pewno nie rozgrywki kilkugodzinne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach szachowych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Adam Krawiec: Dziecko uczy się logicznego myślenia, przewidywania zdarzeń i skutków własnych działań, a także odpowiedniej reakcji na niepowodzenia i porażki. Pozwala to młodym ludziom nabrania większej pewności siebie i radzenia sobie w codziennym życiu. Szachy wpływają nie tylko na rozwój intelektualny , ale także osobowościowy - uczą cierpliwości, dążenia do określonego celu, pewności siebie, umiejętności akceptacji porażek, umiejętności rozwiązywania problemów czy działania pod presją czasu i odpowiedzialności za swoje działania.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych szachistów?

Adam Krawiec: Szkolimy dwa dni w tygodniu po 2 godziny. Średnio raz na dwa miesiące (w soboty) organizowane są turnieje. Także praca domowa.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego szachisty?

Adam Krawiec: Nie jest wymagany, chociaż koszulki z napisem klubów (i/lub imion zawodników) pojawiają się już na turniejach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego szachistę?

Adam Krawiec: Na początek wystarczy szachownica i bierki. Wraz z nabyciem podstawowych umiejętności wskazany jest dostęp szachowych programów komputerowych. Można też pokusić się o zegar szachowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia szachów?

Adam Krawiec: To są indywidualne rozwiązania. Instruktor szachowy to ok. 50,00 zł brutto za godzinę na cala grupę. Instruktor indywidualny - ceny są indywidualnie negocjowane. W większości klubów z którymi mam styczność, także i w naszym, nie pobiera się opłat za szkolenie. W zamian za to istnieje nieformalna zgoda, że dziecko jest zapleczem kadrowym klubu, natomiast rodzice od czasu do czasu własnym środkiem transportu zawożą podopiecznego na turniej, pokrywają koszty wpisowego, a w przypadku turniejów kilkudniowych - współfinansują pobyt.

 

Nr telefonu kontaktowego: 609 229 425.