Szczegóły organizacyjne zajęć aikido dla dzieci w Aikido Koga Dojo z Białegostoku, przedstawiam nam p. Grzegorz Zawadzki - założyciel klubu, posiadacz czarnego pasa, instruktor Polskiej Federacji Aikido.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z aikido?

Grzegorz Zawadzki: Już 4 letnie dziecko może rozpocząć treningi. W klubie działają grupy 4-7 lat i 7-15.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia aikido powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Grzegorz Zawadzki: Dziecko nie musi mieć specjalnych predyspozycji fizycznych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia aikido powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Grzegorz Zawadzki: Dzieciom cierpliwy i spokojnym oczywiście jest łatwiej, ale predyspozycje psychiczne nie odgrywają większej roli, chyba że dziecko jest nad wyraz agresywne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach aikido?

Grzegorz Zawadzki: Jedynym czynnikiem dyskwalifikującym do aikido jest przeciwwskazanie do wysiłku fizycznego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Grzegorz Zawadzki: W aikido nie przewiduje się rywalizacji sportowej. Jedyną formą weryfikacji umiejętności są egzaminy na tzw. stopnie (kolorowe pasy) oraz pokazy i inne prezentacje.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach aikido? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Grzegorz Zawadzki: Dziecko uczy się cierpliwości, dyscypliny, szacunku dla starszych, systematyczności, współdziałania w grupie. Pod względem ruchowym rozwija się harmonijnie, poprawia sprawność fizyczną, nabiera umiejętności bezpiecznego padania oraz podstaw samoobrony.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy aikido jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Grzegorz Zawadzki: W moim przekonaniu aikido jest bardzo bezpieczne, jeśli tylko instruktor jest wykwalifikowany i prowadzi metodycznie zajęcia, utrzymując dyscyplinę a zawodnicy stosują się do jego wskazówek. Przez lata swojej praktyki jako zawodnik a obecnie jako instruktor, nie zanotowałem poważnych urazów lub kontuzji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept aikido?

Grzegorz Zawadzki: Najczęściej mogą to być drobne stłuczenia lub otarcia naskórka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów aikido?

Grzegorz Zawadzki: Trening dla dzieci młodszych trwa 45 min, natomiast dla dzieci starszych 60 min. W tygodniu odbywają się dwa zajęcia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta aikido?

Grzegorz Zawadzki: Na etapie zapisywania się do klubu nie wymaga się ubioru specjalistycznego (tzw. kimono). Wystarczą dresy zakrywające kolana i łokcie. Trening odbywa się na boso lub na życzenie rodzica w skarpetkach. W dalszym etapie nauki dziecko powinno posiadać strój specjalistyczny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta aikido?

Grzegorz Zawadzki: Dodatkowo do tego, co opisane jest wyżej, niezbędne są klapki na przejście z szatni na salę gimnastyczną.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia aikido?

Grzegorz Zawadzki: Przy zapisie niezbędne są dwie opłaty: wpisowe 50,00 złotych, w tym na ubezpieczenie dziecka NW (warunkowo istnieje możliwość odstąpienia od wpisowego) i opłata miesięczna 70,00 złotych.

 

Nr tel. kontaktowego do pana Grzegorza: 516-978-804.