Odpowiedzi dot. zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży udziela pan Michał Sawicki z UKS Return Piaseczno.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z tenisem stołowym?

Michał Sawicki: Od 5 lat, gdy prowadzimy celowany nabór. Jednak w każdej chwili można dołączyć do jednej z grup treningowych od ok 9 r. ż.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia tenisa stołowego powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Michał Sawicki: Idealnie byłoby, żeby dziecko było sprawne ruchowo (naturalnie szybkie) z dobrze rozwiniętą koordynacją. To są dwa najważniejsze parametry w tenisie stołowym. Pod wpływem treningów to te dwa parametry są głównie rozwijane.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia tenisa stołowego powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Michał Sawicki: Na pewno umiejętność koncentrowania się, a także pracy w grupie z rówieśnikami.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach tenisa stołowego?

Michał Sawicki: O ile lekarz w konkretnym przypadku nie zaleci inaczej - brak jest takich przeciwwskazań. Tenis stołowy to dyscyplina dla wszystkich.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana/Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Michał Sawicki: Tak, jednak dopiero po nabyciu podstawowych umiejętności techniczno-taktycznych. W naszym klubie pierwszy start w zawodach następuje po ok. 2 latach pracy. Nie można podać dokładnej granicy wiekowej, bo to jest bardzo indywidualna sprawa, głównym wyznacznikiem jest posiadany zakres umiejętności techniczno – taktycznych oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach tenisa stołowego? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Michał Sawicki: Przede wszystkim wzrasta umiejętność radzenia sobie ze stresem. Dzieci bardzo fajnie budują umiejętności koordynacyjne, są znacznie sprawniejsze od rówieśników (bardziej gibkie). Tenis stołowy wspaniale wpływa na koncentrację. Dzieci znacznie lepiej radzą sobie z nauką, uczą się konsekwencji, skrupulatności i przede wszystkim systematyczności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy tenis stołowy jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Michał Sawicki: W szkolenie dzieci i młodzieży raczej nie, ale na najwyższym poziomie sportowym wzrasta ryzyko urazów przeciążeniowych (bark, łokieć, kręgosłup w związku z permanentnym ruchem skrętnym całego ciała).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych tenisistów?

Michał Sawicki: Grupy trenujące w określonym kierunku sportowym zaczynają w naszym klubie trenować od 3 x w tygodniu po 1,5 godziny. Z czasem stopniowo wzrasta ilość treningów i ich objętość, aż do po ok. 3 latach szkolenia do 5x w tygodniu po 2,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego tenisisty?

Michał Sawicki: Buty na zmianę z przyczepną podeszwą (to bardzo ważny aspekt związany z poruszaniem się przy stole), strój sportowy + specjalnie dobrana rakietka (musi mieć odpowiednio przyczepne okładziny, ciężar i mniejszą rączkę).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia tenisa stołowego?

Michał Sawicki: Składka członkowska w naszym klubie wynosi 120,00 złotych miesięcznie. W początkowych etapach szkolenia koszty są relatywnie małe, jednak z czasem dochodzi również koszt udziału w zawodach, ponieważ tylko część imprez finansowana jest przez klub.