Odpowiedzi udziela Tomasz Patas (trener gimnastyki sportowej – Klub Gimnastyczny „Sokolnia” Radlin im. Leszka Blanika);

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z gimnastyką sportową?

Tomasz Patas: W najmłodszej grupie są dzieci od 5-tego do 7-go roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Tomasz Patas: Rodzice, którzy planują zawodniczą przyszłość dziecka powinni zwrócić uwagę na wszystkie cechy motoryczne, które powinny być bardzo dobrze rozwinięte (gibkość, zwinność, elastyczność sylwetki itp.).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Tomasz Patas: Dziecko powinno mieć silny charakter, samozaparcie, powinno być pracowite i zdyscyplinowane.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach gimnastycznych?

Tomasz Patas: Dziecko może uczestniczyć w zajęciach jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych poświadczonych stosownym oświadczeniem lekarskim.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Tomasz Patas: Zdecydowanie tak, ponieważ kształtują w ten sposób charakter, uczą się radzenia sobie z porażką oraz mają szansę poczuć smak wygranej, poprzedzonej ciężką i systematyczną pracą.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach gimnastycznych?

Tomasz Patas: Ponadprzeciętnie rozwinięcie cech motorycznych, umiejętność radzenia sobie ze stresem, poprawa umiejętności koncentracji oraz panowanie nad własnym ciałem („czucie swojego ciała”0.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy gimnastyka sportowa jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Tomasz Patas: Tak (ale odpowiedź ta dotyczy późniejszego okresu, kiedy dziecko jest już na zaawansowanym poziomie zawodniczym).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody gimnastyk/gimnastyczka?

Tomasz Patas: Kontuzje ścięgien i więzadeł mięśniowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych gimnastyków?

Tomasz Patas: Najmłodsze grupy trenują 3 razy w tygodniu po 2 godziny, grupy zaawansowane: 5-6 razy w tygodniu od 2 do 5 godzin.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego gimnastka/gimnastyczki?

Tomasz Patas: Strój gimnastyczny (przylegające do ciała spodenki, koszulki lub body oraz długie spodnie w starszych grupach) + specjalne obuwie tzw. ćwiczki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego gimnastyka/gimnastyczkę?

Tomasz Patas: Skórki gimnastyczne na kółka i drążek.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia gimnastyczne?

Tomasz Patas: W naszym Klubie Gimnastycznym rodzice płacą składki członkowskie w wysokości 40,00 złotych/miesiąc. Zdarza się również, że dopłacają do wyjazdów na obozy treningowe.

 

 

 

W odpowiedzi na Państwa częste prośby w zakresie nawiązania kontaktu z przedstawicielami Klubu Sokolnia Radlin, podajemy udostępniony nam nr telefonu:  609514111.