Zajęcia piłkarskie Fundacji Rozwoju Sportu Espanola prowadzone na terenie: Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Rudy Śl., Zabrza, Katowic, Tarnowskich Gór przedstawia p. Roksana Żurek - koordynator administarcyjny Fundacji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z piłką nożną?

Roksana Żurek: W Españoli proponujemy zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci już od 1 roku życia, treningi piłkarskie prowadzone są od 5 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Roksana Żurek: Nie, wykwalifikowana kadra trenerska wyznacza grupę dostosowaną do możliwości dziecka, uwzględniając jego mocne oraz słabe strony. Każdy może wziąć udział w zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Roksana Żurek: Nie, kadra trenerska posiada doświadczenie pedagogiczne, które umożliwia współpracę z dziećmi o różnych cechach charakteru oraz predyspozycjach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach piłki nożnej?

Roksana Żurek: Jedynie przeciwwskazania lekarskie mogą ograniczyć w pewnym stopniu możliwość uczestnictwa w zajęciach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Roksana Żurek: Tak. W naszej akademii zajęcia dla dzieci do 5 roku życia prowadzone są bez elementów rywalizacji, od 5 roku życia wprowadzamy formę zawodów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach piłki nożnej? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Roksana Żurek: Umiejętności fizyczne (ogólnorozwojowe), intelektualne oraz społeczne. Dzieci wchodzą w interakcje z rówieśnikami, usamodzielniają się, rozwijają emocjonalnie oraz intelektualnie, poznają podstawy języka hiszpańskiego, a także wzmacniają swoją sprawność, ulepszają technikę sportową, zapobiegają nieprawidłowościom w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz rozwijają koordynację.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy piłka nożna jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Roksana Żurek: Nie, na etapie dziecka piłka nożna nie jest przyczyną kontuzji oraz problemów zdrowotnych. Wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia w sposób bezpieczny oraz dostosowany do możliwości dziecka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody piłkarz?

Roksana Żurek: Kontuzje, które mogą ewentualnie wystąpić u dzieci podczas treningów w naszej akademii to drobne, niegroźne urazy typu: obicie, odrapanie, skręcenie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych piłkarzy?

Roksana Żurek: Dla dzieci do 5 roku życia 1-2 razy w tygodniu po 60 minut, dla dzieci od 5 roku życia 2 razy w tygodniu po 60-75 minut.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego piłkarza?

Roksana Żurek: Podstawowe elementy takie, jak: koszulka, spodenki, skarpety oraz buty.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego piłkarza?

Roksana Żurek: Podstawą jest zaopatrzenie w strój sportowy, wszelkie pozostałe elementy oraz sprzęt są opcjonalne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia piłki nożnej?

Roksana Żurek: Opłaty uzależnione są od wieku dziecka oraz innych czynników, dokładne informacje można uzyskać u Koordynatorów.

 

Nr telefonu kontaktowego: 534-601-955.