Zajęcia judo w OŚ AZS Poznań przybliża nam p. Julia Roszkiewicz - trenerka oraz kierowniczka sekcji judo.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z judo?

Julia Roszkiewicz: Najmłodsi uczestnicy mają 5 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Julia Roszkiewicz: Większość elementów da się wypracować na zajęciach, nie mniej jednak kluczowa w judo jest zwinność oraz siła.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Julia Roszkiewicz: Wytrzymałość, cierpliwość, sumienność (regularne uczestniczenie w zajęciach), umiejętność rywalizacji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach judo?

Julia Roszkiewicz: Wady serca.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Julia Roszkiewicz: Tak, od 8 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach judo? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Julia Roszkiewicz: Wytrzymałość, szacunek do współćwiczących, samodyscyplina, wysoka sprawność fizyczna, umiejętność radzenia sobie z porażką.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy judo jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Julia Roszkiewicz: Na etapie zawodniczym (wiele treningów, starty w zawodach) zdarzają się kontuzje.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych judoków?

Julia Roszkiewicz: 2-4 zajęć tygodniowo po 1h – 1,5h.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego judoka?

Julia Roszkiewicz: Judoga.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego judoka?

Julia Roszkiewicz: Nie ma takiej potrzeby.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia judo?

 

Julia Roszkiewicz: 50,00 zł składka członkowska, 50,00-80,00 zł miesięczny udział w zajęciach.

 

Nr telefonu kontaktowego 693451932.