Na pytania z zakresu zajęć szermierki dla dzieci odpowiedzi udziela p. Grzegorz Dominik z TMS Zagłębie Sosnowiec.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z szermierką?

Grzegorz Dominik: Od 9 do 12 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Grzegorz Dominik: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne jego predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Grzegorz Dominik: Waleczność, chęć do współzawodnictwa.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach szermierki ?

Grzegorz Dominik: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Grzegorz Dominik: Tak, od początku trenowania występuje rywalizacja, a dzieci powinny uczyć się radzić sobie z nią.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach szermierki ? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Grzegorz Dominik: Jest wiele takich wartości, które niesie za sobą uprawianie naszej dyscypliny. Na pewno możemy mówić o polepszeniu relacji z rówieśnikami i umiejętność współpracy w zespole. Cechy charakteru, które wynikają to wytrwałość, umiejętność koncentracji, determinacja, umiejętność rozwiązywania problemów oraz podejmowania samodzielnie decyzji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy szermierka jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Grzegorz Dominik: NIie, oczywiście zdarzają się urazy, ale nie jest to sport kontaktowy a zawodnicy zabezpieczeni są odpowiednim strojem, który uniemożliwia wystąpienie urazów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody szermierz?

Grzegorz Dominik: Skręcenie stawu skokowego to właściwie jedyna kontuzja, która występuje bardzo sporadycznie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych szermierzy?

Grzegorz Dominik: W wieku 9-10 lat jest to 2 jednostki treningowe w tygodniu po 1,5 godziny, 11-12 lat to 3 jednostki treningowe po 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego szermierza?

Grzegorz Dominik: Ubranie sportowe (spodenki, koszulka, buty zmienne), całą resztę zapewnia klub.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego szermierza?

Grzegorz Dominik: W początkowym okresie nie ma konieczności zaopatrywania w sprzęt sportowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia szermierki?

Grzegorz Dominik: Składka członkowska 50,00 zł/miesiąc.