Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z piłką ręczną?

Krzysztof Brzeziński: W WKS Grunwald szkolenie w sekcji piłki ręcznej rozpoczynamy od 4 klasy szkoły podstawowej. Gry i zabawy ruchowe od 1 klasy szkoły podstawowej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Krzysztof Brzeziński: Piłka ręczna jest dyscypliną rozwijająca wszystkie cechy u młodych sportowców. Zawodnicy grają na różnych pozycjach dlatego wskazana jest różnorodność predyspozycji fizycznych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia piłkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Krzysztof Brzeziński: Cierpliwość, punktualność, dyscyplinę i tym podobne cechy są ważne w każdym elemencie. Udział w treningach i meczach pod okiem trenera ma na celu podkreślenie pozytywnych cech, nad którymi pracujemy całe życie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach piłki ręcznej?

Krzysztof Brzeziński: Przed udziałem w zajęciach każdego dziecko jest kierowane do lekarza medycyny sportowej w celu orzeczenia zdolności zdrowotnej do uprawiania wybranej dyscypliny sportu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Krzysztof Brzeziński: Tak. Rywalizacja sportowa jest finalnym elementem szkolenia. Udział w zawodach sportowych jest bardzo ważnym elementem, w których młodzi sportowcy poznają smak porażki i zwycięstwa, pracy w zespole, radzeniem sobie ze stresem, pomocy itp.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach piłki ręcznej? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Krzysztof Brzeziński: Szacunek do kolegów z drużyny oraz do przeciwnika, samodyscyplina, punktualność, organizacja dnia (pogodzenie nauki z uprawianiem sportu), poznawanie swojego ciała, wartości płynących z uprawiania sportu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy piłka ręczna jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Krzysztof Brzeziński: Każdy sport niesie za sobą ryzyko kontuzji. Nieuczestniczenie w zajęciach sportowych niesie za sobą jednak jeszcze większe ryzyko do jakichkolwiek kontuzji czy chorób.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody piłkarz ręczny?

Krzysztof Brzeziński: Kontuzje stawu skokowego, kontuzje kończyn górnych, odrapania, stłuczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych piłkarzy?

Krzysztof Brzeziński: Jeżeli uczniowie uczą się w szkołach sportowych, jest to 12 jednostek treningowych, plus rozgrywki sportowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego piłkarza ręcznego?

Krzysztof Brzeziński: Obuwie sportowe, skarpetki, koszulka i spodenki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego piłkarza ręcznego?

Krzysztof Brzeziński: Nasz klub zapewnia sprzęt sportowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia piłki ręcznej?

Krzysztof Brzeziński: 10,00 złotych składka miesięczna i ewentualna dopłata do zgrupowań sportowych.

 

Nr telefonu kontaktowego: 694430101