Zajęcie łucznicze przedstawiam nam jako pierwszy p. Paweł Soliński trener główny Klubu Sportowego Drukarz z Warszawy.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z łucznictwem?

Paweł Soliński: Od 9-10 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łucznicze powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Paweł Soliński: Nie, nie ma takiej konieczności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia łucznicze powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Paweł Soliński: Cierpliwość i opanowanie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach łuczniczych?

Paweł Soliński: Nie, nie ma.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach łuczniczych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Paweł Soliński: Nauka koncentracji, pracy w grupie i systemaczyności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy łucznictwo jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Paweł Soliński: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów w ramach nauki łucznictwa?

Paweł Soliński: 3 razy w tygodniu od 1 do 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego łucznika?

Paweł Soliński: Wygodne, płaskie obuwie + obcisła koszulka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć dziecko przed rozpoczęciem nauki łucznictwa?

Paweł Soliński: Nie ma takiej konieczności - klub zapewnia sprzęt.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia łucznicze?

Paweł Soliński: W Klubie Sportowym ”Drukarz” składka członkowska wynosi 90,00 zł. W pózniejszym okresie u zaawansowanych zawodników pojawia się potrzeba zakupu własnego sprzetu , krórego koszt wynosi ok.1000,00 złotych.