Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z gimnastyką?

Jakub Woźniak: Zajęcia z gimnastyki artystycznej dziewczynki rozpoczynają już w trzecim roku życia. Nasze najmłodsze grupy to dzieci 3-4 letnie, które uczą się podstawowych elementów gimnastycznych poprzez zabawę. Prowadzimy również szkolenie dla starszych dzieci w trzynastu lokalizacjach w Warszawie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jakub Woźniak: Gimnastykę w naszym klubie może trenować każdy. Posiadamy grupy treningowe na każdym poziomie. Dziewczynki o mniejszych predyspozycjach trafiają do grup podstawowych. Oczywiście w momencie, kiedy chcemy się zająć gimnastyką na poziomie zawodniczym, znaczenie ma budowa ciała, wrodzona gibkość i predyspozycje.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jakub Woźniak: Nasze zajęcia uczą cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu. Wychowujemy dzieci w sportowym duchu, ucząc zasad fair play. Nie wymagamy, aby dzieci przychodząc na nasze zajęcia już posiadały te cechy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach gimnastycznych?

Jakub Woźniak: Jedynymi przeciwskazaniami do udziału w zajęciach mogą być przeciwskazania zdrowotne, orzeczone przez lekarza. Gimnastyka jest dyscypliną ogólnorozwojową, która pozytywnie wpływa na kształtowanie prawidłowej sylwetki, wzmacnia mięśnie, poprawia kondycję i koordynację.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinne Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jakub Woźniak: Ważne jest, aby dzieci w wieku szkolnym uczyły się zdrowej rywalizacji, opartej o zasady fair play. W ten sposób uczą się, że nie zawsze jest się najlepszym oraz że sukces osiąga się pracą.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach gimnastycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jakub Woźniak: Gimnastyka kształtuje w dzieciach takie cechy charakteru jak: wytrwałość, determinacja, obowiązkowość. Dodatkowo dzieci uczą się współpracy z trenerem, jak i z rówieśnikami, co przekłada się na inne płaszczyzny życia codziennego np. w szkole.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy gimnastyka jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jakub Woźniak: Gimnastyka, jak każdy sport na poziomie wyczynowym, może być kontuzjogenna. Dużo zależy od prawidłowego prowadzenia zawodnika oraz profilaktyki zdrowotnej. Jednak na poziomie rekreacyjnym, jest najlepszą z dyscyplin, zapewniającą kompleksowy trening ogólnorozwojowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody gimnastyk?

Jakub Woźniak: Na poziomie zawodniczym mogą zdarzyć się przeciążenia w obrębie stawów skokowych. Ważne jest aby odpowiednio wzmacniać wszystkie partie ciała z zachowaniem równomiernego obciążenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych gimnastyków?

Jakub Woźniak: Częstotliwość oraz długość treningów powinna być odpowiednio dostosowana do wieku i poziomu zaawansowania dziecka. W początkowej fazie szkolenia jest to około 1,5 godziny, dwa razy w tygodniu. W późniejszym czasie ilość treningów ulega zwiększeniu – zawodniczki trenują 5-6 razy w tygodniu w wymiarze ok. 4 godzin dziennie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego gimnastyka?

Jakub Woźniak: Na początku przygody z gimnastyką artystyczną, wystarczy wygodny strój sportowy, w postaci legginsów i kostiumu gimnastycznego lub bluzeczki z krótkim rękawkiem. Ponieważ treningi odbywają się na planszach gimnastycznych dziewczynki ćwiczą w skarpetkach. Zawodniczki startujące w zawodach muszą posiadać jeszcze przynajmniej jeden strój startowy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego gimnastyka?

Jakub Woźniak: W pierwszym roku treningów dziewczynki rozpoczynają pracę z przyborami gimnastycznymi: skakanką i obręczą. Z czasem dochodzą kolejne przybory jak: wstążka, maczugi i piłka gimnastyczna.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia gimnastyczne?

Jakub Woźniak: Składka członkowska obowiązująca w grupach początkujących, których treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, wynosi 220,00 złotych miesięcznie. Dodatkowe koszty to zakup podstawowego sprzętu sportowego skakanki i obręczy w granicach 90,00 złotych.

 

Nr telefonu kontaktowego: 608322675