SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKI

 

POLSKI

ANGIELSKI

NIEMIECKI

Tenis stołowy

Table tennis

Tischtennis

Stół tenisowy

Table

Tischtennisplatte

Biała taśma

White tape

Weißes band

Brzeg

Upper edge

Oberkante

Linia boczna

Side line

Seitenlinie

Linia końcowa

End line

Endlinie

Linia środkowa

Centre/center line

Mittellinie

Noga

Leg

Bein

Oczko siatki

Mesh

Maschen

Powierzchnia do gry

Playing syrface

Spielfläche

Siatka

Net

Netz

Wspornik siatki

Net support

Netzhalter

Sposoby trzymania rakiety

Types of grip

Grifftechniken

Chwyt klasyczny

Shake-hands grip

Shake-Hands-Griff

Chwyt piórkowy

Penholder grip

Pencholdergriff

Piłeczka do tenisa stołowego

Table tennis ball

Tischtennisball

Rakietka do tenisa stołowego

Table tennis bat/paddle

Tischtennisschläger

Blat

Blade

Blatt

Lico

Face

Oberfläche

Okładzina

Covering

Beschichtung

Uchwyt

Handle

Griff