Szczegóły organizacji zajęć Taekwon-do ITF dla dzieci w Polsce jako pierwszy przedstawia nam p. Jarosław Wójcik (III DAN) z Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-do.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z taekwon-do?

Jarosław Wójcik: 4-6 lat. TKD Kids to specjalny kurs przygotowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, który przez ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe uczy dzieci takich rzeczy jak postępowanie z nieznajomym, podstawy samoobrony, bezpieczeństwo w ruchu drogowym itp. Do tego dochodzą podstawy Taekwon-do, które ułatwiają późniejszy start w sportowych sekcjach klubu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jarosław Wójcik: Taekwon-do jest dla wszystkich, a jego uprawianie poprawia sylwetkę i sprawność fizyczną. „Model mistrza” w Taekwon-do przejawia niewielką wagę, długie i gibkie kończyny oraz dużą szybkość, lecz nie są to warunki konieczne do rozpoczęcia treningów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jarosław Wójcik: Łatwiej jest rozpocząć treningi dzieciom, które lubią pracować w grupie i wykazują dużą chęć podporządkowania się poleceniom instruktora. Najszybsze postępy zauważam u dzieci energicznych i otwartych, ale mało agresywnych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach taekwon-do?

Jarosław Wójcik: Wyjątkowe sytuacje wyraźnie wskazane przez lekarza. W moich grupach trenują dzieci z astmą, wadami serca czy płaskostopiem– w razie potrzeby modyfikuje się dla nich niektóre ćwiczenia, lecz lekarze zalecają takim osobom udział w treningach jako zdrową stymulację organizmu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jarosław Wójcik: Tak. System rywalizacji w Taekwon-do zaczyna się od 12-go roku życia, lecz powszechne jest organizowanie wewnętrznych turniejów klubowych, w których udział biorą również młodsze dzieci. Rywalizacja sportowa uczy radzenia sobie ze stresem, szacunku do innych zawodników i, przede wszystkim niepoddawania się w ciężkich sytuacjach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach taekwon-do? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jarosław Wójcik: Odwaga i pewność siebie, umiejętność pracy w grupie – przewodzenia oraz podporządkowania się liderowi, grzeczność i kurtuazja, szacunek do innych, poczucie solidarności z kolegami trenującymi tę samą dyscyplinę, zawziętość w dążeniu do obranego celu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taekwon-do jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jarosław Wójcik: Jeśli zajęcia prowadzone są odpowiednimi metodami i przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, kontuzje zdarzają się bardzo rzadko. Sam przez 11 lat prowadzenia zajęć z dziećmi nie spotkałem się z poważną kontuzją na treningu/zawodach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept taekwon-do?

Jarosław Wójcik: Głównie skręcenia czy zwichnięcia stawów powodowane niewłaściwym wykonywaniem technik. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu eliminuje się urazy typowe dla sportów walki, tzn. stłuczenia, obrzęki czy „wybite zęby”.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów taekwon-do?

Jarosław Wójcik: Dla najmłodszych raz w tygodniu 30-45 min. Starszym dzieciom (szkoła podstawowa) zalecam 2 razy w tygodniu godzinę lub 1,5 godziny. Starszym adeptom od 3 do 5 razy w tygodniu 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta taekwon-do?

Jarosław Wójcik: Na początek spodnie dresowe (najlepiej długie) i koszulka. Instruktor, po pewnym czasie, sam powinien wskazać zakup odpowiedniego stroju (dobok).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta taekwon-do?

Jarosław Wójcik: Na początku sprzęt sportowy nie jest potrzebny. Z czasem gdy młodzi adepci stawiają pierwsze kroki w walce sportowej (wiek 11-13 lat) potrzebne będą: rękawice typu otwartego, ochraniacze na stopy i piszczele, suspensor (ochraniacz krocza), kask, ochraniacz szczęki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taekwon-do?

Jarosław Wójcik: 80,00-140,00 zł (w zależności od częstotliwości treningów), do tego jednorazowe koszty zakupu stroju i sprzętu.

 

 

Nr telefonu kontaktowego: 506 000 891