SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKI

POLSKI

ANGIELSKI

NIEMIECKI

Curling

Curling

Curling

Kamień do curlingu

Curling stone

Curlingstein

Uchwyt

Handle

Griff

Szczotki do curlingu

Curling Brooms

Curlingbesen

Lodowisko

Rink

Eisbahn

Dom

House

Haus

Drugi zawodnik

Number two

Zweiter

Kapitan

Skip

Skip

Koło wewnętrzne

Inner circle

Innenkreis

Koło zewnętrzne

Outer circle

Außenkreis

Końcowa linia toru

Foot score line

Foot-line

Linia boczna

Lateral line

Seitenlinie

Linia szczotki

Gog score line

Hog-line

Linia środkowa

Centre-center line

Mittellinie

Lodowisko

Rink

Abspielraum

Punkt centralny

Tee

Tee

Rama

Hack

Hack

Startowa linia zamiatania

Sweeping score line

Sweeping-line

Tafla lodowa

Area of ice

Eisfeld

Trzeci zawodnik

Number three

Dritter

Tylna linia startowa

Back score line

Back-Line

Zawodnik prowadzący

Lead

Lead

Zawodnik rzucający kamień

Curler

Curlingstein