Bogdan Matwiejczuk przedstawia najważniejsze zagadnienia dot. organizacji zajęć teakwon-do dla dzieci w Śląskim Klubie Taekwon-Do.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z taekwon-do?

Bogdan Matwiejczuk: 5 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Bogdan Matwiejczuk: Raczej nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Bogdan Matwiejczuk: Raczej nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach taekwon-do?

Bogdan Matwiejczuk: Przeciwwskazania mogą mieć charakter medyczny lub brak zgody rodziców/opiekunów. 

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Bogdan Matwiejczuk: Raczej tak od 10 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach taekwon-do? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Bogdan Matwiejczuk: Odporność na stres, wzbogacanie o nowe wartości estetyczne.  Ponadto adept trenujący Taekwon-do zdobywa następujące cechy:  grzeczność, uczciwość, wytrwałość, odwaga i samokontrola oraz odczuwanie przyjemności i radości z uprawiania Taekwon-do.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taekwon-do jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Bogdan Matwiejczuk: W niewielkim stopniu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept taekwon-do?

Bogdan Matwiejczuk: Naderwania włókien mięśniowych, ścięgien, stłuczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów taekwon-do?

Bogdan Matwiejczuk: 3 razy w tygodniu po 90 minut (dot. wieku 6-10 lat).

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta taekwon-do?

Bogdan Matwiejczuk: Dobok (kimono) spodnie, pas, bluza.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta taekwon-do?

Bogdan Matwiejczuk: W późniejszym etapie szkolenia sprzęt do walki rękawice, ochrona szczęki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taekwon-do?

Bogdan Matwiejczuk:  100,00 złotych miesięcznie.

 

 

Nr telefonu kontaktowego: 781-996-177