Zagadnienia organizacyjne zajęć siatkarskich dla dzieci w GKS Rzemieślnik Kwilcz przedstawia nam p. Łukasz Klapczyński.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z siatkówką?

Łukasz Klapczyński: Najmłodsza prowadzona grupa u nas to dzieci z rocznika 2005, więc są to dzieci 9-letnie, jednak w zajęciach tych bierze udział również jedna 8-latka i jedna 7-latka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia siatkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Łukasz Klapczyński: W siatkówce dużą wagę odgrywa wzrost, jednak do klubu przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na predyspozycje fizyczne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia siatkarskie powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Łukasz Klapczyński: Przydatne cechy charakteru to wytrwałość oraz umiejętność słuchania. Dzieci, które nie słuchają rad mają dużo większe problemy z opanowaniem podstawowych elementów technicznych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach siatkówki?

Łukasz Klapczyński: Przeciwwskazaniem może okazać się alergia na kurz, który często występuje na salach sportowych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Łukasz Klapczyński: Dziecko powinno rozpocząć rywalizacje w jak najmłodszym wieku – uczy ona jak osiągnąć cel, pracowitości, cierpliwości, uwierzyć w siebie, a także pozwala zawrzeć nowe znajomości.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach siatkarskich? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Łukasz Klapczyński: Pracowitość, cierpliwość, wiara w siebie, umiejętność odnalezienia się w nieoczekiwanych sytuacjach.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy siatkówka jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Łukasz Klapczyński: Siatkówka jest sportem stosunkowo mało kontuzjogennym i bezkontaktowym.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody siatkarz?

Łukasz Klapczyński: Najbardziej narażone na urazy są stawy kolanowe i skokowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych siatkarzy?

Łukasz Klapczyński: Szkoła podstawowa – 2-3 treningi w tygodniu po 1 godzinie, gimnazjum i liceum – 3-4 treningi po 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego siatkarza?

Łukasz Klapczyński: Obuwie (najlepiej z wkładką żelową redukującą obciążenia w kolanach i stawach skokowych), krótkie spodenki, t-shirt.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego siatkarza?

Łukasz Klapczyński: Piłka do siatkówki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia siatkówki?

Łukasz Klapczyński: Koszt udziału w zajęciach w naszym klubie, to średnio 4 zł na miesiąc (zajęcia 2 razy w tygodniu). Rodzic musi liczyć się również z zakupem obuwia oraz stroju sportowego.