Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć golfowych dla dzieci przedstawia pan Kacper Bobala z Binowo Park Golf Club.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z golfem?

Kacper Bobala: Przygodę z golfem i treningami zaczynamy najczęściej w wieku 6 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia golfowe powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Kacper Bobala: W treningach golfowych szczególnie z najmłodszymi nie ma dużego wysiłku fizycznego. Dodatkowo każdy uczestnik może trenować w swoim tempie. Każde dziecko z dobrą koordynacja ruchową znakomicie da sobie radę.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia golfowe powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Kacper Bobala: Golf to dyscyplina sportu, która uczy cierpliwości, systematyczności. Pozwala nawiązać nowe kontakty z rówieśnikami. To nie tylko sport, ale sposób życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach golfowych?

Kacper Bobala: Nie, nie ma.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Kacper Bobala: Wszystko zależy od charakteru rywalizacji. Zakłada się, że dzieci nie powinny rywalizować i brać udziału w poważnych zawodach do około 11 roku życia. Jest to jednak uwarunkowane personalnie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach golfowych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Kacper Bobala: Golf znakomicie szlifuje charakter, uczy pokory, zwiększa koncentrację i systematyczność w pracy.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy golf jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Kacper Bobala: Nie jest.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych golfistów?

Kacper Bobala: Zajęcia dla najmłodszych odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego golfisty?

Kacper Bobala: Najmłodsi nie muszą przejmować się strojem związanym z etykietą golfową, ważne aby strój był wygodny i nie krępował ruchów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego golfistę?

Kacper Bobala: Cały sprzęt na treningi zapewnia klub.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia golfowe?

Kacper Bobala: W zasadzie na początku jest to tylko opłata miesięczna za zajęcia i wynosi ona mniej więcej 200,00 złotych. Większość kosztów dla najmłodszych jest pokrywana przez klub.