Zajęcia Taekwon-Do w UKS Taekwon-Do ITF SP nr 6 w Lublinie przedstawia dla Nas trener Henryk Lewandowski.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z taekwon-do?

Henryk Lewandowski: Naukę Taekwon-Do dziecko może rozpocząć już w wieku 7 lat. W najmłodszej grupie dziecięcej przekrój wiekowy jest od 7-go do 10-go roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Henryk Lewandowski: Jedynie stan zdrowia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Henryk Lewandowski: Nie ma żadnych.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach taekwon-do?

Henryk Lewandowski: Tylko zdrowotne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Henryk Lewandowski: Powinno ze względu na zwiększenie motywacji, podniesienie poziomu technicznego, jak również jako forma zabawy. Pierwszy kontakt z zawodami polecam w wieku 12 lat.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach taekwon-do? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Henryk Lewandowski: Dziecko na treningach Taekwon-Do poprawia sprawność psycho-motoryczną, nabywa umiejętności współdziałania w grupie, zwiększa poczucie własnej wartości. Dodatkowo niezwykle ważną wartością dodaną są z pewnością: zapobieganie patologiom społecznym i biernemu spędzania wolnego czasu oraz oddziaływanie wychowawcze, które wynika z dostosowania się każdego ćwiczącego do pięciu zasad Taekwon-Do tj.: uprzejmość, uczciwość, wytrwałość, samokontrola, odwaga.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taekwon-do jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Henryk Lewandowski: Taekwon-Do nie jest kontuzjogenne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów taekwon-do?

Henryk Lewandowski: Dzieci trenują 2 razy w tygodniu po 60-90 min.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta taekwon-do?

Henryk Lewandowski: Zalecany jest Dobok – strój treningowy do nauki Taekwon-Do (bluza, spodnie, pas), ale również można ćwiczyć w luźnym stroju sportowym.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta taekwon-do?

Henryk Lewandowski: Nie ma takiej potrzeby. Wszystko zapewnia klub.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taekwon-do?

Henryk Lewandowski: Składka członkowska miesięczna w wysokości 80,00 zł.