Wytyczne organizacyjne zajęć aikido dla dzieci przedstawia tym razem p. Jacek Olejarnik z Wałbrzyskiego Klubu Aikido.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z aikido?

Jacek Olejarnik: W naszym klubie grupy przedszkolne składają się z dzieci od 4 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia aikido powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Jacek Olejarnik: Wszystkie cechy motoryczne kształtowane są podczas zajęć.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia aikido powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Jacek Olejarnik: Predyspozycje psychiczne nie są brane pod uwagę.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach aikido?

Jacek Olejarnik: Przeciwwskazaniem do aikido są choroby stawów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Jacek Olejarnik: Aikido wyklucza rywalizację sportową. Ćwiczy się dla samodoskonalenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach aikido? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Jacek Olejarnik: Dzieci poza sprawnością fizyczną uczą się samokontroli, panowania nad własnym ciałem oraz jego świadomości. Uczą się także pracy w grupach i szacunku dla drugiego człowieka.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy aikido jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Jacek Olejarnik: Kontuzyjność w aikido jest bardzo mała. Dzieci nie ćwiczą dźwigni na stawy jedynie ćwiczenia ogólnorozwojowe ukierunkowane na sztuki walki. Z doświadczenia wiem, że kontuzyjność jest mniejsza niż w piłce nożnej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept aikido?

Jacek Olejarnik: Najczęstsze kontuzje to obtarcia naskórka i stłuczenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów aikido?

Jacek Olejarnik: Dla dzieci zajęcia najczęściej organizowane są dwa razy w tygodniu i trwają od 45 min do godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta aikido?

Jacek Olejarnik: Na początek długie spodnie dresowe i bluza. Można zakupić także kimono.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta aikido?

Jacek Olejarnik: Nie jest wymagany na początku żaden dodatkowy sprzęt.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia aikido?

Jacek Olejarnik: W naszym klubie miesięczna składka wynosi 80,00 złotych. Więcej kosztów dodatkowych rodzice nie ponoszą.

 

 

 

Nr telefonu kontaktowego do p. Jacka Olejarnika - 605-569-323.