Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z judo?

Adam Prokopczyk: Nasz Klub prowadzi nawet zajęcia w przedszkolach, a najmłodsi adepci tego sportu mają już 5 lat, jednak co istotne w tym wieku koniecznym jest prowadzenie gier i zabaw ruchowych z podstawowymi elementami judo.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Adam Prokopczyk: Nie. Judo jest aktywnością fizyczną przeznaczoną praktycznie dla wszystkich dzieci z wyjątkiem tych, mających przeciwskazania neurologiczne czy kostno-stawowe, bądź inne, pokrewne ograniczające z przyczyn zdrowotnych aktywność fizyczną. Wtedy należy skonsultować się z lekarzem (np. lekarzem medycyny sportowej), aby skonsultować posiadane dolegliwości przed rozpoczęciem treningu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia judo powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Adam Prokopczyk: Zawsze powinno się to uwzględniać, gdyż jest to elementem wychowania i kierowania jego procesem adaptacyjnym do środowiska i przygotowania go do procesu adolescencji. Judo uczy w jaki sposób zachowywać się zarówno w różnych sytuacjach, jak i cierpliwości w dochodzeniu do kolejnych celów (np. wykonywania pewnych ćwiczeń, technik judo, zdobywania pasów, wygrywania walk na zawodach, itp.)

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach judo?

Adam Prokopczyk: Głównie mogą być to przeciwwskazania zdrowotne związane z chorobami przewlekłymi, szczególnie o charakterze neurologicznym i kostno-stawowym, jednak zawsze należy zgłosić prowadzącemu wszelkie, w rodzicielskiej opinii, przeciwwskazania, bądź obawy towarzyszące.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Adam Prokopczyk: Wyłącznie jeśli mają do tego chęć. Obecnie panująca tendencja do jak najwcześniejszego rozpoczynania rywalizacji sportowej jest elementem negatywnie wpływającym na perspektywę aktywności fizycznej czy sportu. Powoduje to często przedwczesne zakończenie aktywności sportowej przez dziecko czy młodzież, odbierając chęć do treningu na poziomie wyczynowym i rywalizacji w tych starszych kategoriach wiekowych, aż do tej najważniejszej, którą zainteresowany jest cały świat sportu, czyli senior. Dzieci, ich środowisko oraz cele, dla których podejmują trening judo jest różnorodny i osobiście popieram oraz zachęcam dzieci do udziału w zawodach sportowych, jednak nie czynię tego na siłę. Starty w zawodach mają bardzo pozytywny element, gdyż dają dziecku możliwość do wygrania, ale i przegrania co w całościowym ujęciu funkcjonowania w życiu (zarówno dziecięcym, jak i dorosłym) jest bardzo ważne, gdyż daje zarówno możliwość do czerpania radości z sukcesu, ale uczy pokory, a także wyznaczania sobie kolejnych celów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach judo? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Adam Prokopczyk: Judo jest jednym z najbardziej rozwijających wszechstronną sprawność fizyczną sportów na świecie. Ponadto, co wynika z filozofii tego sportu, jeśli cały proces treningowy jest dobrze prowadzony (!) to dziecko nabiera pokory, szacunku do drugiego człowieka, zdolności do opanowania się, samodoskonalenia, ale również pewności siebie, zdolności do współpracy, empatii, zrozumienia, a także cierpliwości i zadaniowego stylu radzenia sobie ze stresem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy judo jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Adam Prokopczyk: W każdym sporcie, szczególnie uprawianym wyczynowo, pojawiają się kontuzje, głównie ze względu na poziom obciążeń zawartych w całym procesie treningowym. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia judo dla dzieci/młodzieży to, gdy są one odpowiednio prowadzone we wszystkich fazach zajęć aktywności ruchowej, a ćwiczący zachowują dyscyplinę i podporządkowanie prowadzącemu trening to nie jest to sport z dużym poziomem kontuzjogenności.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody judoka?

Adam Prokopczyk: Wszelkiego rodzaju skręcenia, zwichnięcia, złamania, które towarzyszą praktycznie wszystkim aktywnością ruchowym w życiu codziennym. Jak w każdej aktywności fizycznej podstawą bezpiecznego treningu jest odpowiednie przygotowanie się w postanie odpowiedniego rozgrzania się, natomiast co do treningu ukierunkowanego to na jego początku szczególnie istotnym jest, aby odpowiednio nauczyć się bezpiecznie upadać, tak aby trenujący przy wykonywaniu rzutów nie wykonał złego ruchu (przeważnie wyciągając wyprostowanej ręki), co może skutkować nawet złamaniem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych judoków?

Adam Prokopczyk: Zależy od wieku i charakteru prowadzonych zajęć oraz grupy treningowej dzieci. Przykładowo grupy początkujące w Naszym Klubie mają zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut, natomiast kadra zawodników trenujących w charakterze wyczynowym trenuje w zgodzie z planem treningowym, który dopasowany jest do okresu treningowego w jakim się znajdują oraz celów szkoleniowych stawianych przed zawodnikami.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego judoka?

Adam Prokopczyk: Na początku strój sportowy (najlepiej długie spodnie dresowe i cienką z bluzę długim rękawem, żeby uniknąć otarć od maty), a jeśli młodemu adeptowi się spodoba i będzie chciał trenować judo, to wtedy pomyśleć o zakupie judogi, szczególnie że dzieci w tym wieku szybko rosną.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego judoka?

Adam Prokopczyk: Wyłącznie w strój do treningu judo i wodę, bądź napój izotoniczny do treningu. To będzie zdecydowanie wystarczające.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia judo?

Adam Prokopczyk: To zależy od klubów. Rozpiętość w składkach członkowskich, opłatach miesięcznych, dodatkowych kosztach jest bardzo duża i zależy od polityki klubu. W niektórych klubach składki miesięczne wynoszą 50,00 zł, a w innych ponad 150,00 zł. W niektórych klubach trzeba mieć strój klubowy i trzeba go fizycznie w tym klubie zakupić, w innych nie ma takiego wymogu (bądź nie ma nawet stroi klubowych).

W Naszym Klubie jest składka członkowska wynosząca 50,00 zł i miesięczna składka, która zależna jest od grupy do jakiej należy dany zawodnik. Posiadamy stroje klubowe, natomiast nie ma obowiązku posiadania ich, a jeśli pozwala na to sytuacja finansowa klubu zawodnicy są wspierani i dofinansowywani zarówno w kwestii odzieży, jak i wyjazdów na zawody czy zgrupowania. Zgodnie z polityką Naszego Klubu jest przede wszystkim wspieranie zawodników ukierunkowanych na sport wyczynowy i znajdujących się w sytuacji trudnej.

 

Nr telefonu kontaktowego:  883 773 224