SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKI

POLSKI

ANGIELSKI

NIEMIECKI

Koszykówka

Basketball

Basketballspield

Boisko

Court

Spielfeld

Chronometrażysta

Timekeeper

Zeitnehmer

Druga strefa

Second space

Zweiter Raum

Koło ograniczające

Restricting circle

Begrenzungskreis

Koło środkowe

Centre/center circle

Mittelkreis

Kosz

Basket

Korb

Lewy napastnik

Left forward

Linker Angriffsspieler

Lewy obrońca

Left Guard

Linke Deckung

Linia boczna

Sideline

Seitenlinie

Linia końcowa

End line

Endlinie

Linia rzutu wolnego

Free throw line

Freiwurflinie

Linia rzutu za 3 punkty

Three-point line

Drei-punkte-linie

Linia środkowa

Centre/center line

Mittellinie

Ławka zawodników

Players bench

Spielerbank

Obliczający wyniki

Scorer

Anschreiber

Operator zegara

Clock operator

Uhrenmeister

Pierwsza strefa

First space

Erster raum

Pole rzutów wolnych

Semi-circle

Halbkreis

Prawy napastnik

Right forward

Rechter Angriffsspieler

Prawy obrońca

Rignt guard

Rechte Deckung

Rejon ograniczony

Restricted area

Begrenzte Zone

Sędzia

Referee

Schiedsrichter

Środkowy

Centre/center

Mittlerer Angriffsspieler

Tor rzutu wolnego

Free throw lane

Freiwurfbahn

Kosz

Basket

Korb

Obręcz

Rim

Korbring

Siatka

Net

Netz

Tablica

Backboard

Korbbrett