O organizacji zajęć Taekwon-do dla dzieci szczegółowo opowiada nam tym razem p. Sławomir Listkiewicz z Warszawskiego Instytutu Taekwon-do KWAN (III Dan).

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z taekwon-do?

Sławomir Listkiewicz: Zajęcia sportowe z elementami Taekwon-do można rozpocząć już w wieku 3-4 lat. Część klubów realizuje programy kierowane do tak młodych dzieci. Wśród nich można wyróżnić program TKD Tigers, w którym szczególna uwaga poświęcona jest funkcjonowaniu w grupie, bezpieczeństwu w miejscach publicznych, postępowaniu z nieznajomymi czy chuliganami. Oczywiście są również zajęcia poświęcone samoobronie czy podstawom Taekwon-do.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Sławomir Listkiewicz: Taekwon-do z założenia jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, predyspozycji czy umiejętności. Zajęcia dla dzieci są tak skonstruowane, aby cechy wrodzone ani nie preferowały, ani nikogo nie dyskwalifikowały. Wszyscy uczestniczący z całą pewnością mają szansę poprawić koordynację, szybkość, gibkość. Bardzo ważne jest także to, że rozwój cech motorycznych korzystnie wpływa na rozwój intelektualny dzieci.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia taekwon-do powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Sławomir Listkiewicz: Uczestniczenie w zajęciach, poza rozwojem fizycznym, pozytywnie oddziałuje na cechy psychiczne i społeczne, np. funkcjonowanie w grupie, komunikowanie się. Ćwiczący Taekwon-do powinni przestrzegać pięciu kluczowych zasad: uprzejmość, uczciwość, wytrwałość, opanowanie, odwaga. Poza podkreślaniem tych wartości przez instruktorów, sam proces treningowy niejako wymusza ich rozwój. A wartości te mają charakter uniwersalny i trudny do przecenienia w każdym aspekcie życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach taekwon-do?

Sławomir Listkiewicz: Brak medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w ogólnych zajęciach sportowych oznacza możliwość trenowania Taekwon-do. Jeśli u ćwiczących występują pewne schorzenia, wówczas treningi mogą być odpowiednio modyfikowane. Niemniej przystąpienie do współzawodnictwa sportowego wymaga badań i decyzji lekarza sportowego.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Sławomir Listkiewicz: Dzieci mogą uczestniczyć w ograniczonej formie konkurowania, gdyż jest to elementem rozwoju zarówno cech motorycznych, jak i psychicznych czy społecznych. Do pozytywnych efektów można zaliczyć radzenie sobie w warunkach stresu, wytrwałość w dążeniu do celu, szacunek i uprzejmość w stosunku do konkurentów. W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, we współzawodnictwie sportowym mogą uczestniczyć dzieci od 12 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach taekwon-do? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Sławomir Listkiewicz: Korzyści z udziału dziecka w zajęciach Taekwon-do są ogromne. Poczynając od rozwoju cech motorycznych, ogólnego rozwoju sprawności fizycznej, nauki podstaw samoobrony, poprzez aspekty społeczne (funkcjonowanie w grupie, uprzejmość i szacunek dla innych, funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie), kończąc na indywidualnych cechach psychicznych i emocjonalnych, takich jak wytrwałość, opanowanie, odwaga, wiara w siebie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy taekwon-do jest w Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Sławomir Listkiewicz: Odpowiednie prowadzenie zajęć powoduje, że Taekwon-do jest bardzo bezpieczną formą aktywności, nawet na najwyższym, profesjonalnym poziomie sportowym. Co więcej, wczesne rozpoczęcie zajęć przez dzieci umożliwia dużo łatwiejsze radzenie sobie w nietypowych, ekstremalnych sytuacjach, ze względu na wysoki poziom sprawności ogólnej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody adept taekwon-do?

Sławomir Listkiewicz: Kontuzje występują bardzo rzadko. Do typowych można zaliczyć naciągnięcia i przeciążenia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych adeptów taekwon-do?

Sławomir Listkiewicz: Intensywność zajęć zależy od wieku. Dzieci do 6 lat nie powinny ćwiczyć częściej niż 1 raz tygodniowo, przez 45 minut. Dzieci do 10 lat mogą ćwiczyć 2 razy w tygodniu, maksymalnie po 60 minut. Dzieci starsze mogą ćwiczyć 3 razy w tygodniu. Młodzież od 14-15 lat może trenować do 5 razy tygodniowo, po 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego adepta taekwon-do?

Sławomir Listkiewicz: Na początku wystarczający jest zwykły strój sportowy: spodnie dresowe oraz koszulka. Po tym, jak dziecko oraz rodzice nabiorą pewności, że warto związać się z Taekwon-do na dłużej, można nabyć specjalny strój – dobok. Trenowaniu w dobok-u, wynikające z uwarunkowań historycznych i kulturowych, wzmacnia także poczucie przynależności i więzi z grupą współćwiczących.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego adepta taekwon-do?

Sławomir Listkiewicz: Zajęcia dla dzieci nie wymagają żadnego specjalistycznego sprzętu sportowego. Podstawowy, niezbędny sprzęt treningowy jest zapewniany przez klub. Po osiągnięciu pewnego poziomu zaawansowania, przed rozpoczęciem treningów walki sportowej niezbędne jest zaopatrzenie dziecka w ochraniacze.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia taekwon-do?

Sławomir Listkiewicz: Wysokość opłat różni się w zależności od regionu. Należy liczyć się z wydatkami rzędu 60,00-100,00 złotych za miesiąc. Kwoty te są jednak nieznaczne w stosunku do korzyści, jakie można osiągnąć uczestnicząc w zajęciach Taekwon-do.