O zajęciach gimnastycznych dla dzieci w GYM-FIT Ola, opowiada nam p. Aleksandra Patas - instruktorka gimnastyki sportowej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z gimnastyką sportową?

Aleksandra Patas: Na zajęcia przyjmujemy dzieci od 4 roku życia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Aleksandra Patas: Do rekreacyjnych ćwiczeń gimnastyki z elementami akrobatyki, nie trzeba mieć szczególnych predyspozycji, wystarczy ogólna sprawność fizyczna. Dużym plusem jest, jeżeli dziecko ma predyspozycje gibkościowe.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyczne powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Aleksandra Patas: Zapisując dziecko na zajęcia, nie są wymagane żadne specyficzne predyspozycje psychiczne czy też społeczne. Większość dzieci nabiera tych umiejętności podczas treningów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach gimnastycznych?

Aleksandra Patas: Przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach gimnastycznych są choroby, w których niewskazany jest wysiłek fizyczny. Przed zapisaniem dziecka na zajęcia warto skonsultować się z lekarzem.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Aleksandra Patas: Uważam, że dzieci powinny uczestniczyć w zawodach/rywalizacji od najmłodszych lat, ponieważ kształtują w ten sposób charakter, uczą się radzenia sobie z porażką oraz mają szansę poczuć smak wygranej, poprzedzonej ciężką i systematyczną pracą.

Większość tych najmłodszych dzieci, zawody/rywalizację odbiera jako formę dobrej zabawy, co dodatkowo motywuje, zachęca dziecko do dalszych treningów.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach gimnastycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Aleksandra Patas: Misją GYM-FIT Ola – Gimnastyki sportowej z elementami akrobatyki jest kształtowanie piękna ruchu, harmonijnego i estetycznego wykonywania poszczególnych elementów gimnastycznych, pobudzenie dzieci do ruchu i zabawy, zachęcanie do rozwoju fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i społecznego, kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej u dziecka w celu jego prawidłowego rozwoju.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy gimnastyka sportowa jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Aleksandra Patas: Każda aktywność fizyczna niesie za sobą ryzyko powstawania kontuzji. W gimnastyce sportowej może to być np. upadek z przyrządu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody gimnastyk/gimnastyczka?

Aleksandra Patas: Najczęstsze kontuzje w gimnastyce to skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych gimnastyków?

Aleksandra Patas: Dzieci maja treningi dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego gimnastyka/gimnastyczki?

Aleksandra Patas: Strój na zajęciach gimnastycznych powinien być wygodny i przylegający do ciała, na stopach mogą się znajdować skarpetki, ćwiczki lub napalcówki.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego gimnastyka/gimnastyczkę?

Aleksandra Patas: Na etapie gimnastyki rekreacyjnej nie jest konieczny żaden sprzęt sportowy.

Rodzice mogą jedynie zainwestować w specjalne stroje gimnastyczne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia gimnastyczne?

Aleksandra Patas: Jeden trening (1,5 godz.) kosztuje 10,00 złotych. W przypadku rodzeństwa, przy wykupieniu treningów dla jednego dziecka na cały miesiąc, drugie ma 50% zniżki.

 

 

Kontakt:

mgr Tomasz Patas 793344430 mgr Aleksandra Patas 793665525 na facebooku: GYM-FIT.Ola