O zajęciach szermierczych opowiada nam trener Tadeusz Piguła z Konińskiego Klubu Szermierczego.

 

 

Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z szermierką?

Tadeusz Piguła: W formie zabawy, zajęcia szermiercze można rozpocząć już w wieku przedszkolnym.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje fizyczne?

Tadeusz Piguła: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia szermierki powinniśmy uwzględnić jakieś jego specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Tadeusz Piguła: Nie.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach szermierki ?

Tadeusz Piguła: Choroby oczu i serca.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pana zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Tadeusz Piguła: TAK - od III klasy szkoły podstawowej.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach szermierki ? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Tadeusz Piguła: Prawidłowy rozwój psycho-fizyczny poprzez dużą ilość ćwiczeń fizycznych. Nauka współżycia w grupie, ostrzegania i przewidywania, dążenia do celu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy szermierka jest w Pani/Pana odczuciu sportem kontuzjogennym?

Tadeusz Piguła: Nie – jeśli dziecko jest umiejętnie prowadzone przez trenera.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych szermierzy?

Tadeusz Piguła: Przedszkolaki – raz w tygodniu, klasa I – III szkoły podstawowej – dwa razy w tygodniu, klasa IV – VI szkoły podstawowej – trzy razy w tygodniu, szkoły gimnazjalne – cztery/pięć razy w tygodniu.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy i ew. w jaki sprzęt sportowy powinniśmy (jako rodzice) zaopatrzyć małego szermierza?

Tadeusz Piguła: Strój szermierczy, maska, obuwie sportowe, szabla elektryczna, rękawica, kamizelka elektryczna, przewód elektryczny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia szermierki?

Tadeusz Piguła: W początkowym okresie ok 100,00 zł miesięcznie, w okresie klasy IV-VI szkoły podstawowej średnio (ze sprzętem) ok. 200,00 zł miesięcznie, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – wyposażenie ok. 500,00 zł miesięcznie (koszty ponoszone wspólnie z macierzystym klubem wg jego możliwości finansowych).