Edyta Pawlak-Sikora: W jakim wieku można rozpocząć przygodę dziecka z lekkoatletyką?

Edyta Nobis: W każdym, ale jako zajęcia ogólnorozwojowe bez specjalizacji.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia lekkoatletyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje fizyczne?

Edyta Nobis: Początkowo nie wiadomo jak rozwiną się predyspozycje dziecka, ale jeżeli przejawia ogólną sprawność (nawet jeżeli jest otyłe), może uczestniczyć w zajęciach.

Preferowane są zdolności – szybkość, skoczność, naturalna wytrzymałość.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy rozważając zapisanie dziecka na zajęcia lekkoatletyczne powinniśmy uwzględnić jakieś specyficzne predyspozycje psychiczne lub społeczne?

Edyta Nobis: Systematyczność, nie jest to sport drużynowy - więc mogą to być indywidualiści oraz cierpliwość, ponieważ na wynik długo trzeba pracować.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy są jakieś przeciwwskazania do udziału w zajęciach lekkoatletycznych?

Edyta Nobis: Tylko zdrowotne.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy dzieci powinny Pani zdaniem uczestniczyć w zawodach/rywalizacji sportowej?

Edyta Nobis: Rywalizacja tak, ale tylko w formie zabawowej do wieku juniora. Ewentualnie zmagania drużynowe - wielobojowe, aby zbyt wcześnie się nie specjalizować.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest „wartość dodana” udziału dziecka w zajęciach lekkoatletycznych? - jakich cech nabiera, jakie umiejętności dodatkowo nabywa?

Edyta Nobis: Naturalne konkurencje takie bieg, skok, rzut są bazą do innych sportów. Moim zdaniem im dłużej dzieci uczestniczą w zajęciach bazujących na lekkoatletyce, tym lepsze wyniki osiągają również w innych sportach. Praca nad sobą, nad własnymi słabościami, których nie da się ukryć, tak jak w sportach drużynowych sprawia, że dzieci uczą się, że wszystko zależy tylko od nich samych i pracy nad sobą oraz własnymi słabościami. Poprawia wiarę w siebie, wpływa na ambicje i systematyczność.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Czy lekkoatletyka jest w Pani odczuciu sportem kontuzjogennym?

Edyta Nobis: Jeżeli nie zaczyna się zbyt szybka specjalizacja, to wręcz przeciwnie - wspomaga prawidłowy rozwój całego organizmu. Jedynie przy zbyt wczesnej specjalizacji i zbyt szybkim wprowadzeniu treningu bazującego na włączeniu obciążeń może być kontuzjogenny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Na jakiego rodzaju kontuzje narażony jest młody lekkoatleta?

Edyta Nobis: Wynikające ze zbyt dużych obciążeń – kolana kręgosłup, bark.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Jaka jest optymalna częstotliwość zajęć/treningów dla młodych lekkoatletów?

Edyta Nobis: W zależności od wieku: młodsze dzieci 2 razy w tygodniu po 60 minut, szkoła podstawowa 3 razy po 1,5 godziny, młodzik i starsi 5 razy po  1-1,5 godziny.

 

Edyta Pawlak-Sikora: Co powinien zawierać zestaw stroju sportowego młodego lekkoatlety?

Edyta Nobis: Spodenki, koszulka, dres, dobre buty!

 

Edyta Pawlak-Sikora: Z jakiego rzędu kosztami finansowymi powinniśmy się liczyć zapisując dziecko na zajęcia lekkoatletyczne?

Edyta Nobis: 5,00 złotych miesięcznie wynosi składka na klub, dodatkowo ewentualne koszty dojazdu na zajęcia oraz w przypadku zawodów wyższej rangi - część kosztów dojazdu lub noclegu (zależy od kondycji klubu).